Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

silahruhsatislemleri

Giriş
 

Silah Ruhsat Çeşitleri

 • ​​Taşıma Ruhsatı
   Can güvenliği nedeniyle taşıma ruhsatı
   Mesleği nedeniyle taşıma ruhsatı
   Kamu görevlisi olması nedeniyle taşıma ruhsatı
   Emekli kamu görevlisi olması nedeniyle taşıma ruhsatı0

 • Bulundurma Ruhsatı 
   Meskende bulundurma ruhsatı
   İşyerinde bulundurma ruhsatı

Yivli Av Tüfeği Ruhsatı
   Yivli av tüfeği bulundurma ruhsatı
   Yivli av tüfeği taşıma ruhsatı

Silah Taşıma Ruhsatı İçin İstenecek Belgeler;

İkamet edilen yer polis bölgesi ise İl Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma bölgesi ise İl Jandarma Komutanlığına müracaat edecektir.


CAN GÜVENLİĞİ TAŞIMA

 ​    1.    ​  İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe yazılacak.

     2.      Can günvenliği hangi nedenle tehlike içinde olduğu belirtiliyor ise bunu gösteren belgeler

     3.      Son 6 Ay içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

     4.      Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak ve Psikolojik, Nörolojik ve Fiziki açıdan sakınca olmadığı ibaresi geçeçek.)

     5.      Yarım kapaklı dosya

     6.      Ruhsat fotokopisi (yenileme işlemi yapanlar)

     7.      Silah ruhsatı alacak şahıs adına maliyeden borcu yoktur yazısı.

     8.      Taşıma silah ruhsat harcını yatırdığına dair belge

     9.      Parmak izi belgesiDiğer Kamu Görevlilerinden Taşıma Ruhsatı Almak İsteyenlerden;

1.      İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe yazılacak.

2.      Son 6 Ay içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

3.      Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak ve Psikolojik, Nörolojik ve Fiziki açıdan sakınca olmadığı ibaresi geçeçek.)

4.      Yarım kapaklı dosya

5.      Ruhsat fotokopisi (yenileme işlemi yapanlar)

6.      Çalıştıkları kurumdan yetkili birim amiri tarafından imzalanmış görev belgesi. (Mühürlü, taraih ve sayılı olacaktır) Görev belgesinini müracaat tarihi itibari ile 1 (30 gün) aydan fazla olmaması gerekir.

Emniyet Teşkilatı Mensupları;

1.      İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe yazılacak.

2.      Son 6 Ay içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

3.      Yarım kapaklı dosya

4.      Ruhsat fotokopisi (yenileme işlemi yapanlar)

Emekli Emniyet Teşkilatı Mensupları 

1.      İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe yazılacak.

2.      Son 6 Ay içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

3.      Yarım kapaklı dosya

4.      Emeklilik onayı, ilişik kesme yazısı ve adli ile idari soruşturması olmadığına dair yazı.

5.      Emeklilik tarihi üzerinden 6 ay geçmesi halinde Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak ve Psikolojik, Nörolojik ve Fiziki açıdan sakınca olmadığı ibaresi geçeçek.)

 

ESKİ MUHTAR

6.      İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe yazılacak.

7.      Son 6 Ay içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

8.      Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak ve Psikolojik, Nörolojik ve Fiziki açıdan sakınca olmadığı ibaresi geçeçek.)

9.      Yarım kapaklı dosya

10.  Ruhsat fotokopisi (yenileme işlemi yapanlar)

11.  Silah ruhsatı alacak şahıs adına maliyeden borcu yoktur yazısı.

12.  Taşıma silah ruhsat harcını yatırdığına dair belge

13.  Parmak izi belgesi

14.  Muhtarlık yaptığı döneme ait görev belgesi (imzalı, mühürlü, son bir ay içinde düzenlenmiş olacak)

 

GEZGİN ARICILIKTAN DOLAYI TAŞIMA

1.      İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe yazılacak.

2.      Son 6 Ay içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

3.      Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak ve Psikolojik, Nörolojik ve Fiziki açıdan sakınca olmadığı ibaresi geçeçek.)

4.      Yarım kapaklı dosya

5.      Ruhsat fotokopisi (yenileme işlemi yapanlar)

6.      100 Adet fenni arılı kovandan elde edilen 2000 kg ürün satışı yapıldığına dair müstahsil makbuzu (12 ay öncesine ait)

7.     Ziraat odasından üreteci belgesi Ziraat odasından ÇKS olacak.

8.      Gıda tarım müdürlüğünden ÇKS yerine Gıda tarım müdürlüğünden işletme tescil belgesi aslı ve arı plakalarını gösteren rapor olacak.

9.      Silah ruhsatı alacak şahıs adına maliyeden borcu yoktur yazısı.

10.  Taşıma silah ruhsat harcını yatırdığına dair belge

11.  Parmak izi belgesi

12.  Arıcılar birliğinden üyelik yazısı

 

AVUKAT

1.      İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe yazılacak.

2.      Son 6 Ay içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

3.      Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak ve Psikolojik, Nörolojik ve Fiziki açıdan sakınca olmadığı ibaresi geçeçek.)

4.      Yarım kapaklı dosya

5.      Ruhsat fotokopisi (yenileme işlemi yapanlar)

6.      Bağlı bulunan barodan üyelik yazısı, avukat kimlik fotokopisi

7.      Silah ruhsatı alacak şahıs adına maliyeden borcu yoktur yazısı.

8.      Taşıma silah ruhsat harcını yatırdığına dair belge

9.      Parmak izi belgesi


MUHTAR

1.      İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe yazılacak.

2.      Son 6 Ay içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

3.      Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak ve Psikolojik, Nörolojik ve Fiziki açıdan sakınca olmadığı ibaresi geçeçek.)

4.      Yarım kapaklı dosya

5.      Ruhsat fotokopisi (yenileme işlemi yapanlar)

6.      İl/İlçe seçim kurulundan muhtar olarak seçildiğine dair seçim tutanağı

7.      İl Mahalli idareler bürosundan muhtar olarak görev yaptığına dair yazı

8.      Parmak izi belgesi

 

BİRLİK FEDERESYON VE KONFEDERESYON YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNE

1.      İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe yazılacak.

2.      Son 6 Ay içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

3.      Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak ve Psikolojik, Nörolojik ve Fiziki açıdan sakınca olmadığı ibaresi geçeçek.)

4.      Yarım kapaklı dosya

5.      Ruhsat fotokopisi (yenileme işlemi yapanlar)

6.      Görev belgesi ve seçim tutanağı

7.      Maliyeden vadesi geçmiş borcu yoktur yazısı

8.      Taşıma silah ruhsat harcını yatırdığına dair belge

9.      Parmak izi belgesi

 

ŞİRKET DÖVİZ BÜROSUNDAN DOLAYI TAŞIMA

1.      İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe yazılacak.

2.      Son 6 Ay içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

3.      Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak ve Psikolojik, Nörolojik ve Fiziki açıdan sakınca olmadığı ibaresi geçeçek.)

4.      Yarım kapaklı dosya

5.      Ruhsat fotokopisi (yenileme işlemi yapanlar)

6.      İş yeri vergi levhası

7.      İş yeri açma ve çalışma ruhsatı (İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) aslı ve fotokopisi

8.      Sanayi ve ticaret odasından oda kaydı belgesi

9.      Son beş yıl şirketinin kuruluşunu hisselerini ortak ve müdürleri ile unvan ve adres değişikliklerini gösterir Ticari Sicil Gazetesi aslı ve fotokopisi veya ticaret odası tasdikli sureti

10.  Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi noter tasdikli

11.  Silah ruhsatı alacak şahıs adına maliyeden borcu yoktur yazısı.

12.  Taşıma silah ruhsat harcını yatırdığına dair belge

13.  Parmak izi belgesi

 

GENİŞ ARAZİ SAHİPLİĞİNDEN DOLAYI TAŞIMA

1.      İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe yazılacak.

2.      Son 6 Ay içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

3.      Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak ve Psikolojik, Nörolojik ve Fiziki açıdan sakınca olmadığı ibaresi geçeçek.)

4.      Yarım kapaklı dosya

5.      Ruhsat fotokopisi (yenileme işlemi yapanlar)

6.      İş yeri vergi levhası

7.     Ziraat odasından üreteci belgesi Ziraat odasından ÇKS olacak.

8.      Vergi mükellefiyet yazısı

9.  Tapu Müdürlüğünden toprak miktarını gösterir yazı

10.  Gıda Tarım Müdürlüğünden ÇKS yazısı

11.  Silah ruhsatı alacak şahıs adına maliyeden borcu yoktur yazısı.

12.  Taşıma silah ruhsat harcını yatırdığına dair belge

13.  Parmak izi belgesi

 

 

ŞİRKET 50 İŞCİDEN DOLAYI TAŞIMA

1.      İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe yazılacak.

2.      Son 6 Ay içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

3.      Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak ve Psikolojik, Nörolojik ve Fiziki açıdan sakınca olmadığı ibaresi geçeçek.)

4.      Yarım kapaklı dosya

5.      Ruhsat fotokopisi (yenileme işlemi yapanlar)

6.      İş yeri vergi levhası ve vergi mükellefiyet yazısı

7.      Sanayi ve ticaret odasından oda kaydı belgesi

8.      Son beş yıl şirketin kuruluşunu, hisselerini, ortak ve müdürleri ile unvan ve adres değişikliklerinin gösterir Ticari Sicil Gazetesi aslı ve fotokopisi veya ticaret odası tasdikli sureti ve ortak kurul kararı

9.      Silah ruhsatı alacak şahıs adına maliyeden borcu yoktur yazısı.

10.  Taşıma silah ruhsat harcını yatırdığına dair belge

11.  Parmak izi belgesi

12.Madde eklenecek ve Sgk tahakkuk fişi(son iki aylık)

 

ŞİRKET CİRODAN DOLAYI TAŞIMA

1.      İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe yazılacak.

2.      Son 6 Ay içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

3.      Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak ve Psikolojik, Nörolojik ve Fiziki açıdan sakınca olmadığı ibaresi geçeçek.)

4.      Yarım kapaklı dosya

5.      Ruhsat fotokopisi (yenileme işlemi yapanlar)

6.      İş yeri vergi levhası ve vergi mükellefiyet yazısı

7.      Sanayi ve ticaret odasından oda kaydı belgesi

8.      İş yeri açma ve çalışma ruhsatı (İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işlekme/faaliyet izin belgesi )aslı ve fotokopisi 

9.      Son beş yıl şirketin kuruluşunu, hisselerini, ortak ve müdürleri ile unvan ve adres değişikliklerinin gösterir Ticari Sicil Gazetesi aslı ve fotokopisi veya ticaret odası tasdikli sureti ve ortak kurul kararı

 10.Yıllık Satış Tutarı 10.300.000 TL ve üzeri olanlar.

11.  Kar/zarar cetveli ve bilonço (Vergi dairesi tasdikli, serbest bölge veya başka bir nedenle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı)

12.  Silah ruhsatı alacak şahıs adına maliyeden borcu yoktur yazısı.

13.  Taşıma silah ruhsat harcını yatırdığına dair belge

14.  Parmak izi belgesi

  

KUYUMCULUK

1.      İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe yazılacak.

2.      Son 6 Ay içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

3.      Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak ve Psikolojik, Nörolojik ve Fiziki açıdan sakınca olmadığı ibaresi geçeçek.)

4.      Yarım kapaklı dosya

5.      Ruhsat fotokopisi (yenileme işlemi yapanlar)

6.      İş yeri vergi levhası ve vergi mükellefiyet yazısı

7.      İş yeri açma ve çalışma ruhsatı (İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işlekme/faaliyet izin belgesi )aslı ve fotokopisi 

8.      Kuyumcular odası başkanığından veya sanayi ve ticaret odasından oda kaydı belgesi 

9.      Silah ruhsatı alacak şahıs adına maliyeden borcu yoktur yazısı.

10.  Taşıma silah ruhsat harcını yatırdığına dair belge

11.  Parmak izi belgesi

Kuyumculuk Şirket Olarak yapılması halinde

12.  Şirket ortaklarının kimlik fotokopileri

13.  Ticaret sicil gazetesi ve ortaklar kurul kararı

 

MÜTEAHHİTLİK

1.      İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe yazılacak.

2.      Son 6 Ay içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

3.      Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak ve Psikolojik, Nörolojik ve Fiziki açıdan sakınca olmadığı ibaresi geçeçek.)

4.      Yarım kapaklı dosya

5.      Ruhsat fotokopisi (yenileme işlemi yapanlar)

6.      İş yeri vergi levhası ve vergi mükellefiyet yazısı

7.      Yapılan faaliyetlerle ilgili iş durum belgesi veya iş bitirme belgesi. Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan formlara uygun (aslı veya noter tasdikli) müracaat tarihi itibariyle bir yıl içinde olması

8.      Sanayi ve Ticaret Odasından Oda Kaydı Belgesi

9.      Silah ruhsatı alacak şahıs adına maliyeden borcu yoktur yazısı.

10.  Taşıma silah ruhsat harcını yatırdığına dair belge

11.  Parmak izi belgesi


ŞİRKET AKARYAKIT BAYİLİĞİNDEN TAŞIMA

1.      İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe yazılacak.

2.      Son 6 Ay içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

3.      Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak ve Psikolojik, Nörolojik ve Fiziki açıdan sakınca olmadığı ibaresi geçeçek.)

4.      Yarım kapaklı dosya

5.      Ruhsat fotokopisi (yenileme işlemi yapanlar)

6.      İş yeri vergi levhası

7.      Sanayi ve ticaret odasından oda kaydı belgesi

8.      İş yeri açma ve çalışma ruhsatı (İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işlekme/faaliyet izin belgesi )aslı ve fotokopisi

9.      Şirket ortaklarının ve şirket yönetim kurulu başkan ve üyelirine ait nüfus cüzdan fotokopileri ve ortaklar kurulu kararı

10.  Akaryakit bayilik sözleşmesi aslı ve fotokopisi veya firmadan tasdikli

11.  Akaryakit bayilik sözleşmesi yapılan kuruluştan üst yazı (Bayilik sözleşmesi ilgi tutulacak yeni tarihli) 

12.  Silah ruhsatı alacak şahıs adına maliyeden borcu yoktur yazısı.

13.  Taşıma silah ruhsat harcını yatırdığına dair belge

      14.  Parmak izi belgesi


Silah Bulundurma Ruhsatı İçin İstenecek Belgeler;

1.        İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe

2.       4 adet vesikalık fotoğraf- en son 6 Ay içinde çekilmiş olacak

4.       Silah bulundurma harç makbuzu (2018 yılı için 1.470.90 TL)

5.       Heyet Raporu. Silah ruhsatı alabileceklerine dair tam teşekküllü DEVLET HASTANELERİNDEN heyet raporlarını alacaklardır.

6.       Yarım kapaklı dosya

7.       Ruhsat fotokopisi (Yenileme İşlemi Yapanlar)

8.        Varsa Parmak izi

9.        Vergi dairesinden Vergi Borcu Yoktur Yazısı.

** İkamet edilen YER (müracaatçının İKAMET adresi) Polis bölgesi ise Emniyet Silah Ruhsat Şubesine, Jandarma bölgesi ise Jandarma Komutanlığı Silah Ruhsat Şubesine müracaat edecektir.

 

İŞ YERİNDE BULUNDURMA RUHSATI İSTENEN BELGELER

1.        İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe

2.       4 adet vesikalık fotoğraf- en son 6 Ay içinde çekilmiş olacak

4.       Silah bulundurma harç makbuzu (2018 yılı için 1.470.90 TL)

5.       Heyet Raporu. Silah ruhsatı alabileceklerine dair tam teşekküllü DEVLET HASTANELERİNDEN heyet raporlarını alacaklardır.

6.       Yarım kapaklı dosya

7.       Ruhsat fotokopisi (Yenileme İşlemi Yapanlar)

8.        Varsa Parmak izi

9.        Vergi dairesinden Vergi Borcu Yoktur Yazısı.

10.       İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

11.       ​Vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesinden alınacak belge

12.       İş yeri Şirket ise yönetim kararı

** İş Yeri Adresi (müracaatçının İKAMET adresi) Polis bölgesi ise Emniyet Silah Ruhsat Şubesine, Jandarma bölgesi ise Jandarma Komutanlığı Silah Ruhsat Şubesine müracaat edecektir.


ÖZEL GÜVENLİK TABANCA İSTENEN BELGELER      

1.       İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe  (Kurumsal Olarak Yazılan Dilekçede Kurumda Görevli Bir Kişinin Yetkilendirilmesi Yapılacak)

2.        Silahların Marka ve Seri Numaraları ile Demirbaş Numaralarını Gösterir Liste

3.        Sağlık Raporu (Yetkilendirilen Kişi Tam teşekküllü devlet hastanelerinden alacak)       ​

4.       Tabancaların Satış Faturaları (Yenileme işlemi yapanlar)

5.       Her Silah İçin Bir Adet Dosya

6.       Tabanca Kadrosu Verildiğine Dair Valilik  Komisyon Kararları

7.       ​Özel Güvenlik Sertifikaları

8. ​      Tabancaların Eski Ruhsat Fotokopileri

  9.       İki Adet Vesikalık Fotoğraf (MKE den Yeni Silah alacaklar İçin)

 ​​

 


Yivsiz Tüfek Ruhsatı Almak İsteyenlerden;

1.       Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe

2.       Sağlık raporu Aile Hekimi ve ya Devlet Hastanesinden(Psikiyatri, Nöroloji ve Ortopedi Doktoru)

3.       Son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

4.       Vergi Dairesine 35.70 TL ruhsat harcı

5.       Vergi dairesinden adına borcu yoktur yazısı

6.       Yarım kapaklı dosya

7.       Yenileme yapanlar için ruhsat fotokopisi 

 


Av Malzemeleri Satış Bayiliği Yapmak İsteyenlerden;  

1.      Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak ve Psikolojik, Nörolojik ve Fiziki açıdan sakınca olmadığı ibaresi geçeçek.)

2.      İş yeri patlayıcı madde zorunlu sigorta

3.      Taahhütname

4.      Kira Sözleşmesi

5.      İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı

6.      Alacak şahıs adına maliyeden borcu yoktur yazısı.

7.      Parmak izi belgesi 


AV BAYİ VE MERMİ SATIŞ YERİ AÇMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.       ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN DİLEKÇE

2.       SAĞLIK RAPORU   (TAM TEŞEKÜLLÜ DEVLET HASTANESİNDEN)

3.       İŞYERİ PATLAYICI MADDE ZORUNLU SİGORTA POLİÇESİ

4.       TAAHHÜTNAME   (1)..6136 SAYILI KANUN VE 91/1779 SAYILI YÖNETMELİK   (2)..2521 SAYILI KANUN VE UYGULANMASINA İLİŞKİN  YÖNETMELİK  (3)..87/12028 SAYILI TÜZÜK        

5.       DÜKKÂN KENDİSİNİN İSE TAPU FOTOKOPİSİ                                            

KİRA İSE NOTER ONAYLI KİRA SÖZLEŞMESİ                                                   

6.       SON ALTI AY İÇİNDE ÇEKİLMİŞ 6 ADET FOTOĞRAF

7.       İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI    (SADECE MKE MERMİ SATIŞ İZİN BELGESİ ALMAK İSTEYENLER)

8.       VERGİ DAİRESİNDEN ADINA BORCU YOKTUR YAZISI

 

SİLAH TAMİR YERİ AÇMAK İSTEYENLER

1.       ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN DİLEKÇE

2.       SAĞLIK RAPORU   (TAM TEŞEKÜLLÜ DEVLET HASTANESİNDEN)

3.       İŞYERİ PATLAYICI MADDE ZORUNLU SİGORTA POLİÇESİ

4.       TAAHHÜTNAME    (1)..6136 SAYILI KANUN VE 91/1779 SAYILI YÖNETMELİK   (2)..2521 SAYILI KANUN VE UYGULANMASINA İLİŞKİN  YÖNETMELİK  (3)..87/12028 SAYILI TÜZÜK        

5.       DÜKKÂN KENDİSİNİN İSE TAPU FOTOKOPİSİ                                            

KİRA İSE NOTER ONAYLI KİRA SÖZLEŞMESİ           

6.       SON ALTI AY İÇİNDE ÇEKİLMİŞ 6 ADET FOTOĞRAF            

7.       VERGİ DAİRESİNDEN ADINA BORCU YOKTUR YAZISI

8.       200 SAYFALIK NOTER TASTİKLİ SİLAH KAYIT DEFTERİ

9.       İŞYERİNİN DIŞ GÜVENLİK (DARABA-KEPENK –SES YALITIMI VB.) OLMASI GEREK

10.       ATIŞ KUTUSUN EN AZ 3MM KALINLIĞINDA KOMPLE ÇELİK MALZEMEDEN İMAL EDİLMESİ VE İÇERİSİNİN 3/2 ORANINDA İNCE KUM İLE DOLDURULMASI GEREK   

 


Silah Ruhsatı Alan Şahıslardan 5 Yıllık Olarak Düzenlenen Harç Miktarları

Yivli Av Tüfeği Ruhsatı

 

5 * 803,10 = 4.015,50 TL

Silah Taşıma Ruhsatı

 

5 * 803,10 = 4.015,50 TL

Bulundurma Ruhsatı ( 5 Yıl için )ı

 

1.285,40 TL

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi

 

31,20 TL

 

 

 

 

 

 

PATLAYICI MADDE SATIN ALMA VE SATIŞ İZİN BELGESİ İÇİN;

​Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir:​

​​​1.   Satış izin belgesi talebinde bulunan;

              a) 1. gruba dâhil ise dükkânında patlayıcı maddelerin içleri uygun malzemeyle ateşe dayanıklı hale getirilmiş, üzerinde etiketi bulunan, çelikten yapılmış özel kasa, sandık ya da dolaplar içinde saklayacağına dair yerel kollukça tanzim edilecek belge ile itfaiye raporu,

               b) 2. veya 3. gruba dâhil ise Depolama İzin Belgesi,

 

2.    Patlayıcı maddelerin satın alma, depolama ve satış işlemlerinin Tüzük hükümlerine uygun olarak yapılacağına dair noterden tanzim edilecek taahhütname,

3.    Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi,

4.    Talep sahibinin kimlik belgesinin fotokopisi.

 

 

PATLAYICI MADDE SATIN ALMA VE KULLANMA İZİN BELGESİ İÇİN;

 

Dilekçe ile beraber(İl Emn.Müd.hitaben yazılacak,almak

 istediği belge sınıfı dilekçede belirtilecektir)

 

1.Depolama izin belgesi örneği

2.Depo denetleme formu

3.İhtiyaç raporu

4.Temsile yetkili kişi taah.

5.Ateşleyici yeterlilik belgesi

6.Ateşleyici taahhütnamesi

7.Nakilci Güvenlik Belgesi 

8.Nakilci - Ateşci vekâletnamesi

9.Nakilci taahhütnamesi

10.İşe dair belge

11.Depo muvafakatnamesi

12.Teh.Mad.Zorunlu sigorta poliçesi

13.Tic.sicil gaz.veya oda sicil kayıt sureti

14.İşyeri ile ilgili yerel zabıta tahkikatı

15.İzin belgesinin aslı (yenileme işl.)

16.Depo tespit tutanağı(yenileme işl.)


ATEŞLEYİCİ BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 

01-Dilekçe(İl Emn.Müd.hitaben yazılacak,almak

 

 istediği belge sınıfı dilekçede belirtilecektir)

 

02-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 

03- Öğrenim durumu belgenizin noter onaylı örneği

 

 

04- Dr. Raporu (tam teşekküllü Devlet hastanesinden)

 

05- Son 1 yıl içerisinde çekilmiş 4 Adet fotoğraf

 

06-Ateşleyici bel.talep formu (Em.Müd.temin edilir)

 

 

GÜVENLİK BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

01-Dilekçe(İl Emn.Müd.hitaben yazılacak)                                    

02-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. NO)                            

03- çalıştığı şirketin vekaleti (Varsa)                                   

04-Dr. Raporu (tam teşekküllü devlet hast.)                                  

05.Taahhütname (Em.Md.temin-Noter tas.)                                   

06- Son 1 yıl içerisinde çekilmiş 4 Adet fotoğraf

 

 

 

HAVAİ FİŞEK TALEBİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER :

1-       Talep sahibinin vereceği aşağıdaki bilgileri içeren dilekçe;

    a) Kullanılacak piroteknik maddenin cinsi ve miktarı,

    b) Bu maddelerin kullanılmasının talep edildiği yer ve zaman, 

    c) Kullanacak olan kişiler,

    d) Bu maddelerin hangi amaçla kullanılacağı.

2-       Ateşleme işini yapacak olan ateşleyicinin A Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi ve   

          TC Kimlik Numarası,

3-   Ateşleme işini yapacak olan ateşleyicilerin vereceği taahhütname,

4- Beş kilogramın üzerindeki piroteknik maddelerin taşınmasında, nakil görevlilerinin

          vereceği taahhütname,

5- Bu maddelerin naklini talep sahibinden başkası yapacaksa nakil görevlilerine

         verilecek nakilci vekaletnamesi,

6- Piroteknik maddeleri kullanacak kişi tarafından alınacak Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli    Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi, Ateşleme işini şahıs yapacaksa sigorta şahıs  adına, bir şirket veya gösteri-organizasyon firması yapacaksa sigorta bu şirket veya firma adına düzenlenecektir.

7- Tüm evraklar tamamlandıktan sonra atılacak yerin tahkikatı yapılıp güvenlik yönünden uygun görülen yerlerde havai fişek atış izni verilmektedir.

  

 

 

Patlayıcı Madde Depo Kuruluşu İçin İstenen Belgeler 

İş yerinin kurulacağı yerin 1/1000 veya 1/2000 ölçekli halihazır haritası üzerine çizilmiş ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onanmış dört nüsha imar planı
-İş yerinin kurulacağı yerin yüzölçümü ve sınırları gösteren İl bayındırlık ve iskan müdürlüğünce onanmış 1/500 ölçekli dört nüsha vaziyet planı
-1/50 ölçekli ve İl Bayındırlık ve iskan Müdürlüğünce onanmış inşaat projesi
-iş yeri alanını sınırlayan çevre duvarını veya en az iki metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı sık tel örgüyü,sütre ve taş duvarları denetime tabi ana giriş kapısı ile gerekli diğer kapıları gösterir vaziyet planı ve detay resimleri
-3194 sayılı imar kanununun 21.mad. hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı
-iş yerinin ek-1 sayılı çizelgede belirlenen güvenlik uzunluklarını gösteren krokisi
Yapılacak yerüstü depolarında ek-1çizelgenin dip notunun (d) bendinde gösterilen uzaklıkların içinde kalan alanın girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiran aldığını ya da sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığını gösterir noter onaylı belge
-Üretilecek patlayıcı maddelerin cins ve özelliklerini açıklayan belge
-İş yerinde üretilecek her madde için ayrı ayrı yıllık üretim kapasitesini belirten belge
-İş yerindeki deneme ve yok etme yerleri gösteren kroki
-Sağlık ve Sosyal yardım bakanlığından 1593 sayılı umumi hıfsızsıhha kanununa göre alınacak gayri sıhhi müessese belgesi
-Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı bölge çalışma müdürlüğünden 1475 sayılı iş kanununa ve işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne göre alınacak kurma izni
-Sanayi ve ticaret bakanlığından alınacak imalat belgesi
-Çevre bakanlığından alınacak işyerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirtir belge
-İş yeri alanını sınırlayan tüm çevrenin harekete duyarlı sensörler ile çalışarak aydınlatma ve alarm sistemi ile birlikte ayrıca kameralarla bir merkezden izlenecek şekilde düzenlenmiş donanımların kurulduğunu gösterir belge

 

Patlayıcı Maddeleri Satın Alma Ve Satış Ruhsatı, Patlayıcı Madde Deposu, Yivsiz Av Tüfeği İmalathanesi ve ruhsatlı silah tamirhanesi sahipleri

 

Taşıma ruhsatları için istenen ortak belgelere ek olarak (Madde 48);
a-Talep eden kişinin faaliyeti ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi
b-Yapılan işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı.

Patlayıcı Maddeleri Satın Alma Ve Satış Ruhsatı, Patlayıcı Madde Deposu, Yivsiz Av Tüfeği İmalathanesi Ve Ruhsatlı Silah Tamirhanesinde Çalışan Güvenlik Belgesi Olan Kişilerden

Taşıma ruhsatları için istenen ortak belgelere ek olarak (Madde 48);
a-İş sahibinin yazılı müracaatı,işyeri sahibinden istenen belgeler,
b-Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı, güvenlik belgesi fotokopisi

Atış Poligonu Açmak İçin Müracaat Edenlerden İstenilen Belgeler
50-1-1- Tabanca atış poligonu kurmak isteyenler;

1-        Poligonun kurulacağı yer belediye hudutları içerisinde ise, bu yerin mülkiyetini gösterir belge veya kira sözleşmesi,

2-       (Ek: 02.12.1999 99/13749 21.Md) 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı,

3-       Kurulması düşünülen tabanca atış poligonunun Uluslararası Atış Birliğinin (U.I.T.), atış poligonları hakkındaki genel ve özel teknik kurallarına uygunluğunu gösteren, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tasdik olunmuş inşaat planı,

4-        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bölge çalışma müdürlüğünden, poligonun 25/08/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne uygun olduğuna dair kurum yazısı,

5-        Poligonun çevreye olumsuz etkisi olup olmadığına dair Çevre Müsteşarlığından alınacak belge,

6-        Poligonun kurulmasında genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca bulunmadığına dair mahalli zabıta tahkikat raporu,

 

Trap-skeet atış alanı veya tüfek atış poligonu kurmak isteyenler;

1-        Söz konusu alan veya poligonun belediye hudutları dışında olduğunu gösterir il bayındırlık ve iskan müdürlüğünce tasdik edilmiş 1/500 veya 1/5000 ölçekli vaziyet planı,

2-        1/50 ölçekli ve il bayındırlık ve iskan müdürlüğünce tasdik edilmiş inşaat projesi,

3-       Atış alanını sınırlayan çevre duvarı veya en az 2 metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı, sık tel örgüyü, sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı, gerekli diğer kapıları gösterir vaziyet planı ve detay planı,

4-        3194 sayılı İmar Kanununun 26 ıncı maddesinin son fıkrasına göre alınmış yapı ruhsatı,

5-        Atış alanının en yakın meskun mahallere uzaklığını gösteren kroki,

6-        Atış alanı veya poligonun Uluslararası Atış Birliğinin (U.I.T.), atış poligonları hakkındaki genel ve özel teknik kurallarına uygunluğunu gösteren, il gençlik ve spor müdürlüğünce tasdik edilmiş planı,

7-       Güvenlik uzaklıkları içinde kalan alanı da kapsayan işyeri alanının girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiraladığını gösterir belge,

8-        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma müdürlüğünden, atış alanı veya poligonun 1475 sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne uygun olduğuna dair alınacak kurum yazısı,

9-        İşyerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten Çevre Müsteşarlığından alınacak belge,

10-       İşyerinin kurulmasında genel güvenlik ve asayiş yönünden bir sakınca bulunmadığını gösterir mahalli zabıta tahkikat raporu.

 

Silah Tamir Yeri Açmak İsteyenler

.-Dilekçe
-sağlık raporu
-Taahhütname
-gayrimenkul kira söz. veya tapusu
-Adli sicil belgesi
-Kimlik fotokopisi
-Tabanca ve tüfek tamircilik belgesi

Yivsiz Av Tüfeği, Av Malzemeleri ve Mermi Satış Bayiliği Açmak İsteyenler

1-        İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe. 

(Müracaatçı şirket ise şirketi imzaya yetkili kişinin noter tasdikli imza sirküleri ile ticari sicil gazetesinin eklendiği ve şirket yetkilisinin – şahıs ise bizzat şahsın imzaladığı dilekçe.) 
2-
       Sağlık Raporu (Tüfek Satıcılık (Bayilik) Belgesi, 

Av Malzemeleri Satın Alma ve Satış Yapma İzin Belgesi ile Mermi Satın Almasında Sakınca olmadığına dair-(Almış olduğu sağlık kurulusunun mühür ve kasesi ile tasdikli olacak.) 
3-
       10 adet vesikalık resim 

4-        İşyerine ait tapu fotokopisi. 

5-        Kanuni mal sahibi yada kanuni yetkilisi ile yapılmış Kira Kontratı asli.

( Kira kontratına ne amaçla kullanılacağı yazılacak: Örnek: Av Bayiliği için)
6- 
       Taahhütnamesi. (Şirket yetkilisi ya da sahsın 2521 Sayılı Kanun Hükümleri ve 87/12028 Karar Sayılı Tüzük Hükümlerine uyacağına dair taahhütname 

7-       Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi (

asli yada noter tastikli) (Bu poliçeye satın alınacak av malzemesi ve mermilerin naklinin yapılacağı bir adet araç plakası da yazdırılacaktır.) 
(87/12028 K.S.Tüzüğün uygulama talimatının 10.maddesi)
8-
       İtfaiye Raporu (Şanlıurfa Belediye Başkanlığına Kurumumuzdan yazı yazılıp buradan alacaklardır.) 

9-       ​İşyeri Tahkikatı (İşyerinin genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca olmadığına dair işyeri basit krokisi

ve çelik kasanın yeri gösterilmek suretiyle ilgili Kaymakamlık vasıtası ile yaptırılır. 
Yukarıda belirtilen evrakların tamamlandığı dosyasını teslim eden şirket yetkilisi ya da şahıs olarak müracaat edenlerin işyeri tahkikatı yaptırılır.

 ​

 
 
                                                         İrtibat  : 0.414.3130000/5366
 
 
 
​​​​​​​​
 • CİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Kurumsal E-Posta
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E DEVLET
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • Polsan
 • UUP
 • TURN BACK
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ