Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Sürücü Belgesi İşlemleri

Giriş
SÜRÜCÜ BELGESİ MÜRACATINDA İSTENEN BELGELER 

1.   Sertifikanın aslı. 
2.   Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 
3.  Diploma aslı. (DİPLOMA FOTOKOPİSİ MÜRACAAT ESNASINDA İBRAZ EDİLMEK ÜZERE DİPLOMA ASLI GETİRİLECEKTİR.) 
4.   Şoförler Odasından dosya (Dosya içindeki evraklar nüfus bilgilerine göre doldurulacaktır.) 
5.   Sağlık Raporu (aslı) (2 Yıl Geçerli) 
6.   Sabıka Kaydı (aslı) (2 Yıl Geçerli) 
7.   Kan grubu belgesi 
8.   Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre) 
9.   İki(2) adetbiometrik fotoğraf (SON 6 AY İÇERİSİNDE ÇEKİLMİŞ 50*60 mm OLACAKTIR.) 
10.  Sürücü belgesi kart ücreti ilk defa sürücü belgesi alacaklar ve fark müracaatında bulunacaklar için 134+25 (değerli kağıt bedeli+vakıf katkı payı) 
159.0 TL

11.  Öğrenim belgesi 
12.  MTSK Müdürlüğüne Müracaat Formu (Onaylı Fotokopisi)
13   SÜRÜCÜ BELGESİ MÜRACAAT FORMU(EK 18) 
 14.Harç Bedeli

     *A sınıfı için A1 ve A2)................164.40 TL

     *B sınıfı için ...............................495.70 TL

     *F ve H sınıfı için ............... ........164.40 TL

   *Uluslararası Sürücü belgeleri için ...........330.30 TL

     *Ağır vasıta (D.E ve G için ..........827 TL

 

YENİ SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARI VE KULLANILABİLECEK ARAÇ CİNSLERİ

"A1" Sınıfı Sürücü Belgesi, Motorlu bisiklet .............................M ve A1
"A2" Sınıfı Sürücü Belgesi, Motosiklet .....................................M, A1, A2 ve B1
"B" Sınıfı Sürücü Belgesi, Otomobil, minibüs veya kamyonet . M, B1, B, D1 ve F
"C" Sınıfı Sürücü Belgesi, Kamyon ......................................... M, B1, B, D1, C1, C ve F
"D" Sınıfı Sürücü Belgesi, Çekici .............................................M, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve F
"E" Sınıfı Sürücü Belgesi, Otobüs(28.04.1997 den önce) M, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve F (28.04.1997 den sonra) M, B1, B, C1, C, D1, D ve F 
"F" Sınıfı Sürücü Belgesi, Lastik tekerlekli traktör ....................M ve F 
"G" Sınıfı Sürücü Belgesi, İş makinesi türünden motorlu araçlar M ve G 
"H" Sınıfı Sürücü Belgesi, Özel tertibatlı olarak, imal, tadil veya teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil türünden araçları kullanacak hasta veya engellilere engel durumuna göre A ve B, 

SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA YAŞ ŞARTI

a)Yaş Bakımından;
1.   M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alacakların on altı, 
2.   A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların on sekiz, 
3.   A sınıfı sürücü belgesi alacakların yirmi, (Gücü 15kw'ı aşan üç tekerlekli motosikletler için yirmi bir) 
4.   C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların yirmi bir yaşını, 
5.   D, DE sınıfı sürücü belgesi alacakların yirmi dört yaşını bitirmiş olmaları zorunludur.

 b)Deneyim Bakımından;
1.   A sınıfı sürücü belgesi alacakların en az 2 yıllık A2 sınıfı,

2.   C1, C, D1 ve D sınıfı sürücü belgesi alacakların en az B sınıfı, 
3.   BE sınıfı sürücü belgesi alacakların B sınıfı, 
4.   CE sınıfı sürücü belgesi alacakların C sınıfı, 
5.   C1E sınıfı sürücü belgesi alacakların C1 sınıfı,

6.   DE sınıfı sürücü belgesi alacakların D sınıfı,

7.   D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların D1 sınıfı sürücü belgelerine sahip olmaları gerekmektedir.

 

SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA ÖĞRENİM ŞARTLARI 
     Öğrenim durumu itibariyle en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları gerekmektedir.

 

SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA SAĞLIK ŞARTLARI

  Sürücü-Sürücü Adayının Sağlık raporu bilgileri Sağlık Bakanlığı'ndan elektronik ortamda temin edilecektir.

 

SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA EĞİTİM VE SINAV ŞARTI

- Sürücü belgesi alacakların, Sürücü kursuna katılmış ve yapılan sınavları da başararak sertifika almış olmaları.

,
SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA HÜKÜMLÜ OLMAMA ŞARTI

-765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 403 ve 404 üncü maddeleri (bir defa) ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’un 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun’un 12 nci maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları zorunluluğu bulunmakta olup,

           20.12.2005 tarihli uygulama talimatı ile, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 403 ve 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinin yerine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188, 190 ve 191 inci maddelerinden, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’un 28 ve 29 uncu maddelerinin yerine 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 6 ncı maddesinden, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin 7 nci fıkrasından hüküm giymemiş olmaları zorunluluğu bulunmaktadır.

 

SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA AYNI SINIF SÜRÜCÜ BELGESİNİN BULUNMAMASI VEYA BELGELERİNİN GERİ ALINMAMIŞ OLMA ŞARTI

Aynı sınıf sürücü belgesinin bulunmaması veya belgelerin geri alınmamış olma şartı, Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması,sürücü belgelerinin süresiz geri alınmamış olması veya geçici olarak geri alınmış ise sürenin dolmuş bulunması zorunludur. 

YABANCI SÜRÜCÜ BELGELERİNİN ÜLKEMİZ SÜRÜCÜ BELGESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 
1.   Sürücü belgesini noterden veya elçilikten tasdikli tercümesi 
2.   Şoförler Odasından dosya 
3.   Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi ( yabancı uyruklular için ikametgah tezkeresi). 
4.   İki (2) adet biometrik fotoğraf 
5.   Sabıka kaydı. (aslı) (1 Yıl Geçerli) 
6.   Sağlık raporu (aslı) (Devlet Hastanesi veya özel sağlık kuruluşlarından) 
7.   Kan grubu belgesi. 
8.   Yabancı sürücü belgesi aslı (İşlemden sonra iade edilmek üzere) 
9.   Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıflarına göre ödenecektir) 
10.  Sürücü Belgesi kart ücreti 134 TL+ 25 TL 
11. PARMAK İZİ
12.SÜRÜCÜ BELGESİ MÜRACAAT FORMU (EK 18 A)
NOT:YUKARIDAKİ BELGELER SÖZKONUSU YABANCI SÜRÜCÜ BELGELERİNİN DOĞRULUĞUNA İLİŞKİN DIŞ TEMSİLCİLİKLERİMİZLE YAPILAN YAZIŞMA NETİCESİNDEN SONRA İSTENİLECEKTİR.

 

KAYIP/ÇALINTI/YENİLEME ve YIPRANMIŞ SÜRÜCÜ BELGESİNİN YENİDEN ÇIKARTILMASI

1.   Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe. 
2.   Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (1 Adet.) 
3.   Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi. 
4.   İki (2) adet biometrik fotoğraf (50*60 mm boyutlarında) 
5.   Eski Tip Sürücü Belgesi yenileme/kayıp/çalıntı için kart ücreti 13 TL+ 2 TL (Yeni Tip Sürücü Belgesinin kaybolması, çalınması veya yıpranmadan dolayı yenilenmesi durumunda 134 TL+ 25 TL ödenecektir. Ödemeler Maliye veya Maliyenin anlaşmalı olduğu banka hesaplarına yatırılabilecektir.)
6.   Talep formu için tıklayınız.
7.   Parmak izi

 

NOT:KAYIP-ÇALINTI-YENİLEME İŞLEMLERİNDE  EĞER SÜRÜCÜ BELGESİ ÇALINTI İSE İLGİLİ KARAKOLDAN ALINAN ÇALINTI TUTANAĞI

YURTDIŞINDA İKAMET EDEN VE ÜLKEMİZDEN ALMIŞ OLDUĞU SÜRÜCÜ BELGESİNİ ZAYİİNDEN VE YIPRANMADAN DOLAYI YENİLEMEK İSTEYENLER 

     Zayii veya yıpranmadan dolayı sürücü belgelerini yenilemek isteyen yurt dışındaki vatandaşlarımız,  sürücü belgesini düzenleyen tescil kuruluşuna bizzat dilekçe göndermek suretiyle veya ülkemizdeki kanuni vekilleri yada dış temsilciliklerimiz aracılığıyla müracaat edebileceklerdir.

   Yukarıda belirtilen şekillerde müracaat edilen tescil kuruluşu, sürücü belgesi kart bedelini tahsil ettikten (ilgili kişinin yakınlarından) ve şahsın sürücü belgesi dosyası ile bilgisayar kayıtlarında gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, ilgili şahsa imzalattırılması için belgeyi şahsın yurt dışında ikamet ettiği bölgedeki dış temsilciliğimize gönderecektir.

   Sürücü belgesini alan temsilciliğimiz, ilgili şahısla irtibat kurarak, şahsın kimlik belgesi ile sürücü belgesi üzerindeki bilgileri karşılaştırarak belge üzerindeki ilgili bölüme imza attıracak, sürücü belgesi kart bedelinin ilgili tescil kuruluşuna yakınları tarafından ödenebileceği hususunda bilgi verecek, şahsın bedensel bir özrü olup olmadığını gözle kontrol edecek, son 6 ay içerisinde çekilmiş olan 2 adet vesikalık fotoğrafını ve konuyla ilgili dilekçesini alarak bu belgeleri şahsın kimlik belgesi fotokopisi ile birlikte ilgili tescil kuruluşuna gönderecektir.​ 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E DEVLET
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • Polsan
 • UUP
 • TURN BACK
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ