Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

TRAFİK TESCİL İŞLEMLERİNİZ

Giriş
                                                            ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİ

 

YENİ ARAÇ ALDIM TESCİLİ İÇİN NE LAZIM?

1-YENİ KAYIT (FATURALI) ARAÇ İŞLEMLERİ LARDAN İSTENİLEN BELGELER

 1. Fatura ve faturayı düzenleyen bayiinin yetki belgesi
 2. Uygunluk belgesi
 3. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası
 4. ÖTV ödeme belgesi aslı
 5. T.C. kimlik numarası
 6. Şoförler Odası'ndan yeni kayıt dosyası
 7. Motorlu araç tescil belgesi fiyatı: 120.00TL

NOT: Fatura kesim tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.      

     Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

           a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,

           b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.

 

GÜMRÜK ŞAHADETNAMELİ ARACIMIN TESCİLİ İÇİN NE LAZIM?

2-YENİ KAYIT (GÜMRÜK TRAFİK ŞAHADETNAMELİ) ARAÇLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1.       Gümrük Trafik Şahadetnamesi

2.       Uygunluk belgesi

3.       Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası

4.       ÖTV ödeme belgesi aslı

5.       T.C. kimlik numarası

6.       Şoförler Odası'ndan yeni kayıt dosyası

 1. Motorlu araç tescil belgesi fiyatı: 120.00TL

 

NOT: Şahadetname tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil ettirme zorunluluğu bulunmaktadır. 

             Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

            a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,

            b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.  

 

İKİNCİ EL ARAÇ ALDIM, PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ YAPACAĞIM BUNUN İÇİN NE LAZIM?

3- KENDİ ADINA NAKİL VE NOTERDEN PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDİLEN DURUMLARDA İSTENİLEN BELGELER

 1. Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi
 2. Araca ait eski trafik belgesi ile plakalar
 3. T.C. kimlik numarası
 4. Şoförler odasından karton dosya
 5. Aracın muayenesi yoksa muayenenin yaptırılması gerekmektedir.

NOT: Noterden araç satın alanların veya adres değişikliği nedeniyle plaka değişikliği yapanların, noter satışı tarihi veya adres değişikliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde plaka değişikliğinin yaptırılması zorunludur. Bir ay geçmesi halinde plaka değişikliği talebi yerine getirilmez.

 

İCRADAN ARAÇ ALDIM TESCİLİ İÇİN NE LAZIM?

4-İCRA KANALI İLE SATILAN ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMLERİ

 1. İcra Müdürlüğü, Vergi Dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı
 2. Zorunlu Mali mesuliyet sigortası
 3. Muayenesi süresi bitmiş ise muayenesi yaptırılacaktır
 4. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
 5. T.C. kimlik numarası  
 6. Not: Tescilsiz araçların Üç Ay, tescilli araçların bir ay içerisinde ilgili trafik kuruluşuna tescil edilme zorunluluğu vardır. 
 7. Motorlu araç tescil belgesi fiyatı: 120.00TL

 

 Araç şirket adına alınmış ise belirtilen belgelere ilaveten;

         a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,

         b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.

YABANCI UYRUKLU KİŞİ ADINA TESCİL İÇİN NE LAZIM?

5-YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ADINA ARAÇ TESCİLİ

1.   Araç tescil işlemleri sırasında Türk Vatandaşlarından istenilen belgeler yabancılardan da istenir.

2.   Yabancı uyrukluların araçları MA-MZ grubu plakaya tescil edilir.

YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ADINA TESCİLLİ ARAÇLARIN YURDUMUZU TERK İŞLEMİ İÇİN NE LAZIM?

6-YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ADINA TESCİLLİ ARAÇLARIN YURDUMUZU TERK İŞLEMİ

1.   MA-MZ grubu plakalar ile diplomatlara ve NATO'ya tahsis edilen araçlara işlem yapılır.

2.   Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

3.   Araca ait plakalar

4.   Araca ait tescil ve trafik belgeleri

5.   Dilekçe

6.   Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi (NATO personeli ve diplomatlar  hariç)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YABANCI GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERİN ÜLKEMİZDEN İKİNCİ EL ARAÇ ALIMINDA İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

7-YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ÜLKEMİZDEN İKİNCİ EL ARAÇ ALIMI

1- Yabancı gerçek veya tüzel kişilik adına tescilli bir aracın yurt dışına çıkarılmak istenmesi halinde;

a) Dilekçe

b) Vergi ilişiğinin kesildiğine dair ilişik kesme belgesi

c) Tescil ve Trafik belgeleri

d) Plakalar

         Belge ve plakaları geri alınan araca yurt dışında da geçerli mali sorumluluk sigortası ibraz edilmesi kaydıyla (D) Geçici Trafik Belge ve Plakaları verilir.

 2- Yabancı gerçek veya tüzel kişilere noterlerce satışı yapılan 2. el bir aracın yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Ülkemizde tescil ettirilmeden yut dışına çıkarılmak istenmesi halinde;

a) Dilekçe

b) Noter satış senedi

c) Tescil ve trafik belgeleri

d) Plakalar

e) İlişik kesme belgesi (vergi dairesinden)

f) Yurt dışında geçerli mali sorumluluk sigortası

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ – AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ YAPTIM, BUNUN İÇİN NE LAZIM?

8- ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ - AD , SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ

1.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

2.       Dilekçe

3.       Kayıtlı olduğu nüfus idaresinden vukuatlı nüfus örneği

4.       Araç sahibinin boşanma, evlenme veya mahkeme kararları sonucunda ism ve/veya soyadlarının değiştirilmesi halinde, ilgili nüfus müdürlüğünce düzenlenmiş vukuatlı nüfus kayıt örneğine istinaden işlem yapılır. Vukuatlı nüfus kayıt örneğinin PolNet ortamında sorgulanabilmesi halinde, nüfus müdürlüğünden belge talep edilmesine gerek bulunmamaktadır.(Şahıslar için)

5.       Ticaret Sicil Kayıt Sureti ve imza sirküleri (Şirketler için)

 1. Motorlu araç tescil belgesi fiyatı: 120.00TL

  

ARACIMA LPG TAKTIRDIM, BUNUN İÇİN NE LAZIM?

9- ARAÇLARDA LPG DÖNÜŞÜMÜ

1. Fatura

2. Montaj tespit raporu

3. İmalat yeterlilik belgesi

4. Karayolu uygunluk belgesi

5. Muayanesi olsa bile tekrar fenni muayene yaptırılır

6. Dilekçe

7. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

8. Eski Tescil ve Trafik belgeleri getirilecek

9. Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil   kuruluşuna da müracaat edilebilir.

 1. Motorlu araç tescil belgesi fiyatı: 120.00TL

 

 

ARACIMDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ YAPTIM, BUNUN İÇİN NE LAZIM?

10- ARAÇLARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ

1.       Boya Değişikliği ile ilgili Düzenlenen Fatura

2.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

3.       Dilekçe

4.       Karayolları Muayene İstasyonu'nda renk tespiti yaptırılacak.

 1. Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.  
 2. Motorlu araç tescil belgesi fiyatı: 120.00TL

 

MOTOR – ŞASE DEĞİŞİKLİĞİ YAPTIM, BUNUN İÇİN NE LAZIM?

11- MOTOR VEYA ŞASE DEĞİŞİMİ

 1. Motor satış senedi,  Gümrük Şahadetnamesi veya  fatura ile satın alınan motor 
  bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki satışa esas belgeler.
 2. Garanti kapsamında  değiştirilen  motor  bloğu  için  fatura  ve  bu motor  bloğunun
  garanti kapsamında değiştirildiğine dair firmanın yazısı.

3.       Teknik belge-plan proje

4.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

5.       Eski Tescil ve Trafik belgeleri

6.       Muayenesi olsa bile tekrar fenni muayene yaptırılır

 1. Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.
 2. Motorlu araç tescil belgesi fiyatı: 120.00TL

 

ARACIMIN ÜZERİNE YAZI VE LOGO DEĞİŞİKLİĞİ YAPTIM, BUNUN İÇİN NE LAZIM?

12- ARAÇLAR ÜZERİNE YAZI VE LOGO İŞLENMESİ

      Araç  işleticisinin  ticari  ad  ve  unvanı  ile  işletmeci  kuruluşun  tanıtımına  yönelik reklam  mahiyetindeki   yazı    ve    resimleri    aracın   yan   karoseri   üzerinde  bulunabilir.

       Otobüs   ve   minibüslerin  arkalarına  sadece  işleticinin  ticari  ad  ve  unvanı  yazılabilir.

      Aracın kayıtlı bulunduğu trafik tescil kuruluşuna araç sahibi tarafından dilekçe ile müracaat edilmesi halinde;

 1.)    Araçlar üzerine yazdırılan yazı ve resimlerin Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun olarak yazdırılıp yazdırılmadığı hususunun kontrol edilmesi amacıyla muayene istasyonlarında araçların Ek-1 Formları’na tespitleri yaptırılacaktır. (Muayene istasyonlarınca araç üzerine yazılan ticari ad, unvan veya logonun belirtilmesi gerekmektedir)

2.)    Söz konusu yazı ve resimlerin usulüne uygun olarak yazıldığının anlaşılması halinde “….. logoludur”, “….. yazısı mevcuttur” ibareleri, Araç Tescil Belgesi ile Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu’na (Ek-1) şerh düşülecektir.

3.)    Üzerinde yazı veya logo bulunan bir aracın başkasına satılması halinde; yazı veya logonun sildirildiğine dair muayene istasyonundan aracın tespitinin yaptırılmasını müteakip alıcısı adına tescil işleminin yapılması gerekmektedir.

4.)    Sadece araç işleticisinin ticari ad ve unvanı ile işletmeci kuruluşun tanıtımına yönelik reklam mahiyetindeki yazı ve resimler aracın yan karoseri üzerinde bulunabilecek, ancak otobüs ve minibüslerin arkalarına işleticinin ticari ad ve unvanı yazdırılabilecektir.

5.)    Gerek işleticilerin kiralama yoluyla edindikleri araçlara yazı veya reklam logosu yazdırılmak istenmesi durumunda ibraz edilen kira sözleşmelerinde, gerekse üretici veya ithalatçı firmaların yazı veya reklam logosunun bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirketler adına tescilli araçlara yazdırılmak istenmesi durumunda, üretici veya ithalatçı firmalar ile bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirketler arasında yapılan sözleşmelerde noter tasdiki aranmasına gerek bulunmamaktadır.

6.)    Üretici veya ithalatçı firmalar ile bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirketler arasında yapılan sözleşmelerde yazı veya logo kullanımına ilişkin bir hüküm bulunmaması halinde, üretici veya ithalatçı firma tarafından düzenlenmiş olan, bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirkete ait araçlara yazı veya logoyu yazdırabileceğine dair belge aranacaktır.

 1. Motorlu araç tescil belgesi fiyatı: 120.00TL

TRAFİK – TESCİL BELGEMİ YENİLEMEM GEREKLİ, BUNUN İÇİN NE LAZIM?

13- BELGE YENİLEME (YIPRANMA)

1.  Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

2.  Dilekçe

3.  Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.

4.  Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

AD VE/VEYA SOYAD VEYA TİCARİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPTIM, BUNUN İÇİN NE LAZIM?

14- AD VE/VEYA SOYAD VEYA TİCARİ UNVANLI PLAKA TESCİL İŞLEMLERİ

  1.  Araç faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemi uygulanır.

2.  Araç tescilli ise dilekçe ile müracaat edilir.

3.  Araç başka bir tescil kuruluşundan nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemi uygulanır.

4.   Ad, soyad veya ticari unvanlı plakanın harcının ödendiğine dair makbuz.

       5.   Motorlu araç tescil belgesi fiyatı: 120.00TL

TRAFİK – TESCİL BELGEMİ VE PLAKAMI ZAYİİ ETTİM, BUNUN İÇİN NE LAZIM?

 15- TESCİL BELGESİ VE TRAFİK BELGESİ İLE PLAKA ZAYİİ

1. Dilekçe

2. muayene geçerlilik  süresinin sona ermemiş olduğunun anlaşılması durumunda yeniden muayeneye sevk edilmeksizin   yenilenir.

3. Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

4. Aracın plakası çalıntı ya da iki plakası kayıp ise aracı yeni harf ve rakamlardan oluşan plaka verilecektir.

 1. Motorlu araç tescil belgesi fiyatı: 120.00TL

ARACIMI TRAFİKTEN ÇEKME YAPACAĞIM, BUNUN İÇİN NE LAZIM?

16- TRAFİKTEN ÇEKME İŞLEMİ

1. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

2. Dilekçe

3. Vergi Dairesi'nden MTV borcu varsa ödenecektir.

4. Plakalar getirilecek

5. Eski Tescil ve Trafik belgeleri getirilecek.

6.Trafikten çekme işlemi aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşunda yapılabileceği gibi herhangi bir trafik tescil kuruluşunda da yaptırılabilir.

 1. Tescil Belgesi kayıp ise Motorlu araç tescil belgesi fiyatı: 120.00TL

 

ARACIMI HURDAYA AYIRACAĞIM, BUNUN İÇİN NE LAZIM?

17- HURDAYA AYIRMA İŞLEMİ

1.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

2.       Dilekçe

 1. Vergi Dairesi'nden MTV borcu varsa ödenecektir.

4.       Plakalar getirilecek

5.       Eski Tescil ve Trafik belgeleri getirilecek

 1.  M1, N1 kategorisindeki araçlar ile motosiklet ve motorlu bisiklet haricindeki üç tekerlekli araçların hurdaya ayrılması işlemleri sırasında “Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu”nun ibrazı zorunludur.

7.       Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler.

 1. Hurdaya ayırma işlemi aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşunda yapılabileceği gibi herhangi bir trafik tescil kuruluşunda da yaptırılabilir.
 2. Tescil Belgesi kayıp ise Motorlu araç tescil belgesi fiyatı: 120.00TL

ARACIM ÇALINDI, BUNUN İÇİN NE YAPMAM LAZIM?

18- ÇALINAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLER

  Çalınan araçların tescil kayıtlarının kapatılması için, çalındığı tarihten itibaren bir ay geçmiş olması şartıyla herhangi bir trafik tescil şube veya bürosuna müracaat edilebilir.

Müracaat sırasında, araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçesi ile savcılık veya mahalli kolluk birimlerince düzenlenmiş çalınma olayına ait belge alınır. Aracın bilgisayar kayıtlarına ve tescil dosyasına “çalınmıştır” kaydı düşülerek tescil kaydı silinir. Araç tescil belgesi üzerine işlem tarihi ile birlikte “çalınmıştır” şerhi düşülür ve belge araç sahibine iade edilir. Aracın motorlu araç trafik belgesi ile müracaat sırasında ibraz edilen belgeler araç dosyasında muhafaza edilir.

Aracın tescil kaydının çalıntı tarihi itibariyle silindiği Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik sistemle, bunun mümkün olmaması halinde ise en geç onbeş iş günü içinde, yazılı olarak ilgili vergi dairesine bildirilir.

Araçla birlikte araca ait belgeler de çalınmışsa, isteği halinde araç sahibine aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair bir yazı verilir.

ÇALINAN ARACIM BULUNDU, BUNUN İÇİN NE YAPMAM LAZIM?

19- ÇALINTI ARAÇ BULUNDUĞU ZAMAN YAPILACAK İŞLEMLER

Çalınan araçların bulunması halinde, araç sahibinin dilekçesi alınır, araç muayene istasyonlarında tespit muayenesi yaptırıldıktan sonra aracın tescil dosyası ve bilgisayardaki tescil kaydı üzerinde gerekli düzeltme yapılır, araç tescil belgesi ile motorlu araç trafik belgesi tanzim edilir, durum Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik sistemle, bunun mümkün olmaması halinde ise  en geç onbeş iş günü içinde yazılı olarak ilgili vergi dairesine bildirilir.

   Aracın çalınmasına veya bulunmasına ilişkin işlemlerin aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşu dışında yapılması halinde, buna ilişkin dilekçe ile diğer belgelerin tasdikli birer sureti ve motorlu araç trafik belgesi dosyasına konulmak üzere aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşuna gönderilir.  

 

ARACIMI TİCARİDEN GAYRİ TİCARİYE YA DA GAYRİ TİCARİDEN TİCARİYE ÇEVİRECEĞİM, BUNUN İÇİN NE YAPMAM LAZIM?

20- TİCARİDEN GAYRİ TİCARİYE VEYA GAYRİ TİCARİDEN TİCARİYE ÇEVİRME

1.  İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

2.  Dilekçe

(A) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ ÇIKARACAĞIM, BUNUN İÇİN NE YAPMAM LAZIM?

21- (A) GEÇİCİ TRAFİK BELGE VE PLAKALARI  

        “A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi; prototip veya yol testi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara, otomotiv konusunda araştırma yapan araştırma kurum veya kuruluşları veya teknik hizmetler kuruluşlarına; fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara, bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan bayilere bir yıl süre ile bayinin faaliyet gösterdiği yerin trafik kuruluşunca verilir.

 Prototip veya yol testi için kullanılacak araçlara “T”, fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlara “G” harf grubu bulunan plakalardan verilecektir.

“A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi için müracaat sırasında;

1-  Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini belirten dilekçe,

2-  Her araç için cinslerine göre plakaya bağlı olarak yaptırılmış zorunlu mali sorumluluk sigortası,

3-  Harç makbuzu,

4-  Prototip veya tip onayı olmayan, yol testi yapılacak imal, ithal ve ihraç araçlar için tanıtım  numaralarından bağımsız olarak Sanayi ve Ticaret 5-Bakanlığından alınmış izin belgesi (tip onayı olması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığında izin şartı aranmaz),

6-  İthal araçlar için garanti belgesi,

7-  İki adet geçici trafik belgesi, ibraz edilir.

(B) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ ÇIKARACAĞIM, BUNUN İÇİN NE YAPMAM LAZIM?

22- (B) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ

           Tescili yapılmamış veya tescil ve trafik belgesi işlemleri tamamlanmamış araçlara verilir.

30 gün süre ile geçerlidir.

1.   Dilekçe

2.   Zorunlu mali mesuliyet sigortası

3.   ÖTV ödeme belgesi aslı

4.   Harç makbuzu

5.  Aracın faturası-trafik şahadetnamesi-noter satış senedi

(C) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ ÇIKARACAĞIM, BUNUN İÇİN NE YAPMAM LAZIM?

23- (C) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ

           Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği ve bulundurulacağı veya onarımının yapılacağı yere kadar götürülecek araçlara verilir. En fazla 6 gün süre ile verilir.Bu araçlar belirtilen güzergah dışına çıkamaz

1.   Dilekçe

2.   Zorunlu mali mesuliyet sigortası

3.   Aracın satın alındığı belge

4.   Harç makbuzu

VERASET İNTİKALİ YOLUYLA İŞLEM YAPACAĞIM, BUNUN İÇİN NE YAPMAM LAZIM?

24-VERASET İNTİKALİ YOLUYLA YAPILACAK İŞLEMLERDE İSTENEN BELGELER

1.       Veraset İlamı (ilgili mahkemeden)

2.       Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden)

3.       Vergi Dairesi'nden borcu yoktur belgesi

4.       Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Varis/Varisler adına)

5.       Araca ait eski Tescil ve Trafik belgeleri

6.       T.C. kimlik numarası

7.       Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.

8.       2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

9.       Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir.

10.    Motorlu araç tescil belgesi fiyatı: 120.00TL

 ​


​​
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E DEVLET
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • Polsan
 • UUP
 • TURN BACK
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ