Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

yabanciislemleri

Giriş
YABANCI İŞLEMLERİ
 
UZUN SÜRELİ İKAMET TEZKERESİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı
4-  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
Her ay için 300 $’lık banka hesap belgesi veya  döviz alım satım belgesi
 
ÖĞRENİM AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı
4-  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
5-  Yeni tarihli öğrenci belgesi
6-  Türk Konsolosluğundan alınmış amacına uygun vize
 
TURİSTİK AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4-  Her ay için 1000 $’lık banka hesap belgesi veya  döviz alım satım belgesi
5-  Yabancı uyruklu şahıs kirada kalıyorsa Kira Kontratı
6-  Türk vatandaşı yanında kalıyorsa T.C. vatandaşının noterden taahhütnamesi
7-  İkamet tezkereli bir şahsın yanında kalıyor ise, yanında kaldığı şahsın tezkere fotokopisi ve aslı
8-       Yabancı uyruklu şahıs otelde kalıyorsa Rezervasyon Belgesi
 
ÇALIŞMA AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
A-ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞMA
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4-  Çalışma Bakanlığından Gelen İzin Yazısının Aslı
5-  Şirketin imza sirkülerinin noter tasdikli aslı
6-  Şirketin Faaliyet belgesinin noter tasdikli aslı (İçinde bulunduğumuz yıl tarihli olacak) (İçişleri Bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelgesi)
7-  Şirketin vergi levhasının noter tasdikli aslı
8-  Şirketin Ticaret Sicil Gazetesinin noter tasdikli aslı
B- ÖĞRETMEN OLARAK ÇALIŞMA
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4-  Çalışma Bakanlığından gelen İzin Yazısının aslı ve fotokopisi
Kurum  ile çalışan arasında yapılmış olan sözleşmenin aslı ve fotokopisi
 
T.C. VATANDAŞI EŞE REFAKAT (EVLİLİK) AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf (ilk müracaatlarda 6 adet)
3-  Pasaportun aslı ve fotokopisi
4-  T.C. vatandaşı eşin 2 adet fotoğrafı
5-  T.C. vatandaşı eşin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
*** İkamet işlemleri müracaatı için eşlerin her ikisinin de hazır bulunması gerekmektedir. T.C. vatandaşı eşi ceza evinde veya askerde bulunanlar durumlarını gösterir resmi yazı getirmelidir.
 
ÇIKIŞI TEMİNEN İKAMET TEZKERESİ
1-  İkamet Beyanname Formu 
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı ve fotokopisi
*** Bir takvim yılı içerisinde 1 defa çıkış tezkeresi verilir
İkamet işlemleri için yabancı uyruklu şahsın bizzat başvurusu gerekmektedir
 
T.C. VATANDAŞI ÇOCUĞA REFAKAT AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı ve fotokopisi
4-  Her ay için 300 $’lık banka hesap belgesi veya  döviz alım satım belgesi yada T.C. vatandaşı çocuk 18 yaşından büyük ise noterden tasdikli taahhütnamesi
5-  T.C. vatandaşı çocuğun nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
***
1-  İlk müracaat işlemlerinde, çocuğun doğum belgesi yabancı bir dilde ise Noter tasdikli tercümesi istenir (İçişleri Bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelgesi)
2-  İlk müracaat işlemlerinde, çocuk Türkiye’de doğduysa nüfus dairesinden alınan mernis doğum belgesi ve doğum raporu istenir.
3-  Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi (İçişleri Bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelgesi)
 
İKAMET TEZKERELİ ÇOCUĞA REFAKAT AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı ve fotokopisi
4-  Her ay için 300 $’lık banka hesap belgesi veya  döviz alım satım belgesi
*** İkametli çocuk 18 yaşından büyük ise Bakanlığın görüşü alınarak ikamet tezkeresi tanzim edilir ve noterden tasdikli taahhütname istenir.
 
T.C. VATANDAŞI ANNE-BABAYA REFAKAT AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4-  T.C. vatandaşı anne-babanın nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
5-  Anne ve babanın Noterden Tasdikli Taahhütnamesi (İçişleri Bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelgesi)
6-  Çocuğun işlem sırasında hazır olması gerekir
 
  ----------------------------ÖNEMLI NOT-----------------------
 
1-  Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi
2-  İlk müracaat işlemlerinde çocuğun doğum belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı (İçişleri Bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelgesi)
3-  T.C.vatandaşı anne babaya refakat edecek şahsın 18 yaşını doldurmamış olması gereklidir
4-  İlk müracaat işlemlerinde anne ve baba;
·   Boşanmış ise mahkemenin verdiği  velayet kararı,
·   Ayrı yaşıyorlar ise diğer ebeveynin muvafakatnamesi,
·   Ebeveynlerden biri ölmüş olması durumunda ölüm belgesi,
·   Ebeveynlerden biri gaip ise mahkemenin verdiği gaiplik belgesi istenir.
 
İKAMETLİ ANNE-BABAYA REFAKAT AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı ve fotokopisi
4-  Anne ve babanın Noterden Tasdikli Taahhütnamesi
5-  Çocuğun işlem sırasında hazır olması gerekir
6-  İkametli anne babaya refakat edecek şahsın 18 yaşını doldurmamış olması gereklidir.
7-  İlk müracaat işlemlerinde anne ve baba;
·   Boşanmış ise mahkemenin verdiği  velayet kararın noter tasdikli tercümesinin aslı (İçişleri Bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelgesi)
·   Ayrı yaşıyorlar ise diğer ebeveynin muvafakat namesinin tercümesinin noter tasdikli aslı
·   Ebeveynlerden biri ölmüş olması durumunda ise ölüm belgesin noter tasdikli tercümesinin aslı
·   Ebeveynlerden biri gaip ise mahkemenin verdiği yokluk  belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı istenir.
İŞ GÖRÜŞMESİ-TİCARET-MONTAJ AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
1-  İkamet Beyanname Formu 
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı ve fotokopisi
4-  Dış Temsilciliklerimizden (Konsolosluktan) alınmış İş Görüşmesi, Ticaret yada Montaj Amaçlı Vize
5-  Şirketin faaliyet belgesinin noter tasdikli aslı
6-  Şirketin vergi levhasının noter tasdikli aslı
7-  Şirketin ticaret sicil gazetesinin noter tasdikli aslı
8-  Şirketin imza sirkülerinin noter tasdikli aslı
 ---------------------------ÖNEMLI NOT------------------------------------:
İş görüşmesi ve montaj amaçlı ikamet tezkeresi bir takvim yılı içerisinde bir defa düzenlenir
 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4-  Üniversite ile yabancı öğretim görevlisi arasında yapılmış olan sözleşmenin aslı ve fotokopisi
5-  Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığınca verilen Çalışma İzin Yazısı
 
SPORTİF FAALİYET AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4-  İlgili Federasyondan Çalışma Yazısı
5-  Kulüple yapılmış olan sözleşmenin aslı ve fotokopisi
 
SİRK GÖSTERİ AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4-  Şirketin faaliyet belgesinin noter tasdikli aslı (İçişleri Bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelgesi)
5-  Şirketin vergi levhasının noter tasdikli aslı (İçişleri Bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelgesi)
6-  Şirketin ticaret sicil gazetesinin noter tasdikli asılı (İçişleri Bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelgesi)
7-  Şirketin imza sirkülerinin noter tasdikli aslı (İçişleri Bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelgesi)
8-  Şirket ve sirk arasında yapılan sözleşmenin aslı ve fotokopisi
 
STAJ AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4-  Dış Temsilciliklerimizden (Konsolosluktan) alınmış Staj Amaçlı Vize
5-  Staj yapacağı kurumdan staj sürelerini gösterir belge (antetli kağıda)
 
HAYMATLOS-ISKAT-MÜLTECİ VE SIĞINMA AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
 
AKRABA ZİYARETİ AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4-  Yanında kalacağı şahsın noterden taahhütnamesi (İçişleri Bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelgesi)
5-  Dış temsilciliklerimizden alınmış akraba ziyareti amaçlı vizesi
 
 ----------------------------ÖNEMLI NOT----------------------------------
1-  Bir takvim yılı içerisinde 1 defa akraba ziyareti amaçlı ikamet tezkeresi verilir.
2-  İkamet işlemleri için yabancı uyruklu şahsın bizzat başvurusu gerekmektedir.
 
MİSAFİR YABANCI ASKERİ PERSONEL İKAMET TEZKERESİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı
4-  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
5-  Misafir olacağı kurumundan, kalacağı süreyi gösterir belge
 
TEDAVİ AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı
4-  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
5-  Tedavi gördüğü kurumdan, İl Sağlık Müdürlüğünce onaylatılmış heyet raporu
 
---------------------------ÖNEMLI NOT------------------------------------  
 Vize süresi geçenlerin başvurusu kabul edilmez
 
İKAMET (KESİNTİ) KISALTMA
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4-  İkamet tezkeresi alacak şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi
----------------------------ÖNEMLI NOT-----------------------------------
1-  Öğrenim amaçlı ikamet kısaltmalarında, şahsın eğitim gördüğü kurumdan ayrıldığına dair yazı getirmesi gereklidir.
2-  Çalışma amaçlı ikamet kısaltmalarında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilen çalışma izni iptal dilekçesi
3-  Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi (İçişleri Bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelgesi)
 
İKAMET TEZKERESİ ZAYİ -YIPRANMA DEĞİŞİMİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı
4-  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
5-  Zayiiden ikamet tezkeresi alacakların kayıp ettiği yerin İlçe Emniyet Müdürlüğünden Kayıp Eşya Tutanağı getirmesi gerekir
------------------------- ÖNEMLI NOT------------------------------------                                         
                Yıpranmadan ikamet tezkeresi alacak şahsın tezkeresinin aslı, vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi.
 
İKAMET TEZKERESİ KİMLİK BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİĞİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı
4-  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
5-  Şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi
6-  1 Adet Kimlik Bilgileri Değişiklik Formu
7-  Doğum belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı ve fotokopisi     (Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi)
 
İKAMET TEZKERESİ SAHİBİ MEDENİ HAL DEĞİŞİKLİĞİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  Dilekçe
3-  Pasaportun aslı
4-  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
5-  Şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi
 ----------------------------ÖNEMLI NOT------------------------------------:
1-  Medeni hal değişikliklerinin 15 gün içinde bildirilmesi gerekir
2-  Her iki eş yabancı uyruklu ise evlilik belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı ve fotokopisi
3-  Yabancı eşinden boşanması durumda mahkeme kararının noter tasdikli tercümesinin aslı ve fotokopisi
4-  Yabancı eşlerden birinin ölümü durumda ölüm belgesinin noter tasdikli tercümesinin  aslı ve fotokopisi (İçişleri Bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelgesi)
5-  Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi (İçişleri Bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelgesi)
 
İKAMET TEZKERESİ SAHİBİ İKAMET ADRESİ DEĞİŞİKLİĞİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  Pasaportun aslı
3-  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4-  Adres değişikliğini belirtir dilekçe
 
İKAMET TEZKERESİ SAHİBİ İŞ ADRESİ DEĞİŞİKLİĞİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4-  Şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi
5-  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gelen işyeri adres değişikliği yazısının aslı ve fotokopisi

VATANDAŞLIK ve TAHKİKAT İŞLEMLERİ BÜRO AMİRLİĞİ 

1-Yabancı uyruklu şahısla evlenen Vatandaşlarımız 3 yıl evli kaldıktan sonra T.C. Vatandaşlık müracatını İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'ne  yapmaları gerekmektedir.(İstenen evraklar İl Nüfus Müdürlüğünden sorulacak)
İkamet ile ilgili iş ve işlemler İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapımaktadır.
İrtibat:Çevik Kuvvet Yerleşkesi İçerisi Karaköprü/Şanlıurfa-(0414) 313 55 83

 
                                                
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E DEVLET
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • Polsan
 • UUP
 • TURN BACK
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ