Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Şehit Polis Memuru Hasan Hüseyin ÇALIŞKAN Z Kütüphanesi
 
​                                                                                            ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

    Proje Bilgi Formu

PROJE NO

ÇOGEP-01.01.2017-63-23-0

PROJEYİ SUNAN BİRİM

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü

PROJENİN ADI

Şehit Polis Memuru Hasan Hüseyin Çalışkan Z Kütüphane Projesi

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ

12.04.2017

30.10.2017

PROJENİN AMACI VE GEREKÇESİ

İlimizde/İlçemizde öğrenim gören öğrencilerin teknolojik ve sosyal imkânlardan yeterince yararlanamamaları, yeterli bilgiye ulaşma imkânlarının kısıtlı olması, okullarında ve çevrelerinde araştırma yapabilecekleri yeterli kütüphanenin bulunmaması, öğrencilerin dezavantajlı durumlarını bir ölçüde giderecektedir.

             Hızla gelişen teknoloji, çağımızda interneti ve özellikle interaktif iletişim ve öğrenmeyi ön plana çıkarmış, öğrenciler içinde internet araştırmaları günümüzün vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir. Proje ile çağımızın imkânlarından ve bilgiye ulaşmada kısıtlı konumda bulunan kesimler hedeflenmiştir. Çocuklarımızın daha iyi bir gelecek için ihtiyaç duyduğu imkanları bir ölçüde hazırlanan projeyle karşılayarak, çocuk ve gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, toplumsal yaşam ilişkin bilgi ve becerilerini arttırmak, toplumda kendine güvenen, iletişimden korkmayan, araştırma yapabilen ve bulunduğu topluma aidiyet duygusuyla fayda sağlayacak nesillerin yetişmesi için gerekli ortamları sağlamak ve ortamlarla buluşturmak hedeflenmektedir.

             Çocuk ve gençlerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunulması, toplumsal yaşama ilişkin bilgi ve becerilerinin arttırılması, suç ve suçluların farkında olarak suçlardan uzak kalmayı öğrenebilmesi, ruhsal ve kültürel gelişimleriyle birlikte toplumda kendine güveninin artması ve güvenlik birimleriyle yakın ilişkiler kurabilmesi adına bulunduğu sosyal çevre itibariyle dezavantajlı konumlarının bir ölçüde giderilmesi hedeflenmektedir.

             Öncelikle İlimizde ki bazı öğrencilerin bulundukları dezavantajlı durumdan kurtulmalarına yardımcı olmak,  kütüphane imkânlarından yararlanarak sosyal, kültürel ve kişisel gelişimine katkı sağlamak, ilköğretim ya da ortaöğretim kurumlarının kütüphanelerinin desteklenerek kitap okuma alışkanlıkları kazandırılması amacı ile İl/İlçe Merkezindeki kütüphanesi yetersiz durumda olan Karaköprü İlkokuluna Zenginleştirilmiş Kütüphane (Z Kütüphane) kurulacaktır.

 

PROJENİN İÇERİĞİ KONUSU

İlimiz/ilçemiz de öğrenim gören yaklaşık 40.348 sayıda çocuk ve gencin, sosyal gelişimine katkıda bulunmak, toplumsal yaşama ilişkin bilgi ve becerilerini arttırmak, öğrenme ve araştırma becerilerini geliştirmek, çocukları ve gençleri suç ortamlarından uzak tutmak, verimli zaman geçirmelerini sağlamak, çocuk ve gençlere eğitim desteği sağlamak, toplumsal farkındalık ve duyarlılıklarını geliştirmek, milli kimlik ve aidiyet duygularını geliştirmek, Emniyet Teşkilatı ile bölge halkı arasında diyalogu arttırmak, bilinçli nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

 İlimiz/ilçemiz de öğrencilerin okuma ve araştırma yapabilecekleri imkânların kısıtlı olması, özellikle bazı okullarda kütüphane bulunmaması, ulaşım imkânlarının kısıtlı olması, ailelerin genel itibarı ile alt gelir grubu ve dezavantajlı vatandaşlardan oluşması çocukların kişisel ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Çocuk ve gençlerin boş zamanlarında kitap okuma, araştırma yapma,  kütüphanelerde bir araya gelerek bir birleri ile kaynaşmaları, birlikte yaşam kültürünün oluşması için okullara kütüphane ve internete erişim imkanı sağlanması gerekmektedir.

Projemizdeki hedef gruplar 05-17 yaş aralığında olan çocuk ve gençler ile aileleri ve eğitsel çevreleridir. Hedef grup Şanlıurfa ilimiz Karaköprü ilçemizde öğrenim gören öğrencilerdir. Hedef grupta yaklaşık 40.348 öğrenci bulunmaktadır. Öğrenciler, eğitsel çevreleri ve aileleri ile birlikte yaklaşık 49086 kişiye ulaşılması hedeflenmektedir.

Proje uygulaması yapılacak okul çevresinde bulunan ailelerin genelde diğer illerden göçle gelmiş olması, çocukların ve gençlerin sosyal faaliyet alanlarının dar ve kısıtlı olması, çocukların kitap okuma ve araştırma yapabilecekleri bir ortamın olmaması, sosyal ve kişisel olarak gelişimini sağlayamayan çocuk ve gençlerin ileriki yaşlarda illegal gruplar tarafından yönlendirilmesi en önemli sorunlardandır.

          Genel olarak çocuk ve gençlerin sosyal ve kültürel yönden gelişiminin sağlanarak topluma faydalı bireyler olmalarını sağlamak, çocuk ve gençlerin eğitim başarılarını arttırmak, geniş bir hedef kitleye eğitim desteği sağlamak, oluşturulacak kütüphane salonuyla birlikte hedef kitlenin birbirleri ile kaynaşmasını sağlamak, hızlı öğrenme kabiliyetlerinin geliştirmek, çocuk ve gençlerin tarihi, kültürel bilgi ve görgülerini arttırmak, millî kimlik duygusunu geliştirmek, mümkün olduğunca çok sayıda çocuk ve gence okuma bilinci ve alışkanlığını kazandırmak hedef gruplarımıza sağlanacak katkılardır.

BÜTÇE KAYNAĞI

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP)

PROJENİN MALİYETİ

76.641,00 TL

PROJENİN YARARLANICILARI

*5-12 YAŞ GRUBU(İSTİSNAİ GRUP)

*12-16 YAŞ GRUBU

PROJENİN PAYDAŞLARI

*ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PROJENİN FAALİYETLERİ

1.Faaliyet: İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarının Kütüphanelerinin Desteklenmesi

PROJENİN SÜRDÜREBİLİRLİĞİ

Projenin ilçemizde tesiri görüldüğünde ve uygun görüldüğü takdirde diğer ilçelerimiz içinde proje çalışmasına uygun bulunan yerlerde z kütüphane proje çalışması başlatılacaktır.

BEKLENEN SONUÇLAR/ÇIKTILAR

1.         Milli, manevi, kültürel ve ahlaki değerlerine bağlı, tarihini ve kültürünü bilen çocuk ve gençlerin yetişmesi sağlanmış olacaktır.

2.         Gençlerin sosyal ve kişisel gelişimlerinin desteklenerek potansiyellerini kullanabilmelerine imkân sağlanmış olacaktır.

3.         Çocuk ve gençleri illegal oluşumlardan ve suç örgütlerinden uzak tutarak sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunup, toplumsal yaşam ilişkin bilgi ve becerilerini arttırıp, toplumda kendine güvenen, iletişimden korkmayan, araştırma yapabilen ve bulunduğu topluma aidiyet duygusuyla fayda sağlayan nesillerin yetişmesi için gerekli ortamları sağlamış olmak

​