Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Peygamberler Diyarından, Şehitler Diyarına
 
                                                                                                    ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

                             Proje Bilgi Formu


PROJE NO

ÇOGEP-1.01.2017-63-24-01

PROJEYİ SUNAN BİRİM

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü

PROJENİN ADI

Peygamberler Diyarından, Şehitler Diyarına

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ

13.09.2017

30.04.2017

PROJENİN AMACI VE GEREKÇESİ

Bölgemizdeki çocuk ve genç nüfusunun fazla olduğu bilinen bir gerçektir. Bu çocuklarımızın büyük bir çoğunluğu da sınırlı bir sosyal çevre içerisinde yaşamaktadırlar. Yapı itibarı ile risk altında bulunan bu çocukların sosyal gelişimine katkıda bulunmak, toplumsal yaşama ilişkin bilgi ve becerilerini arttırmak, düzenlenecek kültürel etkinlikler ile onların ruhsal ve kültürel gelişimlerini sağlamak, milli ve manevi bilinçlerinin geliştirmek gerekmektedir.

Bölgemiz yapı itibarı ile feodal bir yapıya sahip olması nedeniyle çocukların özellikle de kız çocuklarının sosyal yaşantıdan uzakta, belirli bir yaşam çerçevesinde yaşamlarını devam ettirmektedirler. Çocuklar ve gençler kendi çevrelerinde kısıtlı imkânlar içerisinde gördükleri gibi gelecek planlamaları yapmaktadırlar. Onları bu ortamdan uzaklaştırmak, farklı yaşam tarzlarını ve kentin kültürel zenginliklerini görmelerini sağlamak gelecek planlamalarında kısıtlı imkânlar içinden çıkarıp milli ve manevi şuurla gelecek tasavvuru yapmaları sağlayacaktır.

İlimiz genelinde belli bir sosyal çevre içerisinde yaşamakta olan, gelir durumu düşük, ilçesinden veya köyünden başka bir yer görmemiş ve eğitimine devam eden başarılı ve öğretmenleri tarafından arkadaş çevresine örnek olacak çocuk ve genç öğrenciler proje kapsamında tutulmuştur. İl genelinde seçilecek olan 100 öğrencinin bu projeden doğrudan faydalanması düşünülmüştür. Dolaylı olarak çocuk ve gençlerimizin aileleri ve eğitsel çevreleri ile birlikte 1.500 kişiye ulaşılacaktır

Kalabalık aile nüfusu bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Ebeveynlerin duygu ve düşüncelerini rahat ifade edemediği, çocuklara gerekli özen ve eğitimin verilmediği, herkesin kendi dünyasında yaşadığı bir aile yapısında bulunan bireylerde zamanla değişik sıkıntılar oluşmaya başlar. Bu sıkıntılar arasında endişe ve huzursuzluklar, düşmanlık duyguları, suçluluk hisleri gibi duygulara çok sık rastlanır. İnsanları değişik faaliyetlere dahil etmek, onlara önemsendikleri hislerinin çoğalmasına sebep olur. Böylelikle bireyler toplum içerisindeki yerlerini daha rahat kavrayabilirler.

Bu kapsamda projeden hareketle bu çocukların bulundukları ortamdan uzaklaşarak farklı ortamları ve farklı yaşam biçimlerini görmeleri sağlanmalıdır. Bu şekilde çocukların düşüncelerinde yeni ufuklar açmak, onları gelecekte ülkelerine faydalı milli ve manevi değerlerinin farkında olan bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak hepimizin görevidir.

PROJENİN İÇERİĞİ KONUSU

Milletleri ayakta tutan millî, manevî ve ahlaki değerlerdir. Bu değerler, milletlerin birlik beraberlik ve toplumsal dayanışma içerisinde yaşamasını ve milli kimliğiyle tarih sahnesinde yer almasını sağlamaktadır. Milletler, söz konusu değerleri gelecek kuşaklara aktardığı oranda varlıklarını sürdürürler. Milletimizin millî, ahlâkî, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve yücelten, yaşadığı topluma karşı sorumluluk duyan, başarılı ve güzel ahlaklı çocuk ve gençler yetiştirmek ortak hedeflerimiz arasında bulunmaktadır. Projemizle Milli ve manevi değerler bilinci aşılanan örnek genç nesil amaçlanmaktadır. Projemiz kapsamında Gezi faaliyetine katılacak öğrenciler merkez ve ilçelerimizde Risk Grubu bölgelerdeki ortaokul ve liselerden seçilecektir. Seçilme koşulları derslerinde başarılı, arkadaş çevresince örnek alınan, maddi durumu yetersiz, Şanlıurfa ili dışına hiç çıkmamış çocuk ve gençlerimizden olacaktır. Gezi faaliyetine 100 çocuk ve genç öğrencimiz katılacaktır. Her 10 öğrencimize 1 görevli personel refakat edecek, bu görevlilerden en az 1’i sağlık görevlisi, 1’i psikolog ya da PDR uzmanı olacaktır. 100 çocuk ve genç, 10 refakatçi personel ile birlikte (Toplam 110 kişilik kafile halinde) 3 gece konaklamalı 4 gün İstanbul ve Çanakkale tarihi ve kültürel yerlerin gezilmesi planlanmaktadır. İstanbul ve Çanakkale illerimize gezi programı ile milli ve manevi değerlerimizin tanıtımı yapılacaktır. Her öğrenciye gezilen yerlerden biri veya birkaçını konu alan bir ürün birer adet hediye verilecektir.

BÜTÇE KAYNAĞI

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı

PROJENİN MALİYETİ

127.500 TL

PROJENİN YARARLANICILARI

*12-16 YAŞ GRUBU

*17-24 YAŞ GRUBU

PROJENİN PAYDAŞLARI

* Milli Eğitim Müdürlüğü

* Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

PROJENİN FAALİYETLERİ

1.Faaliyet: Kültürel Ve Sosyal Amaçlı Gezi Organizasyonları Şehir Dışı Gezi

PROJENİN SÜRDÜREBİLİRLİĞİ

Projenin ölçülebilir çıktıları değerlendirilecek. Çıkan veriler ile projenin ne yönde giderse daha verimli olduğuna karar verilecektir.

BEKLENEN SONUÇLAR/ÇIKTILAR

1.Güvenli bir toplum oluşturmanın şartlarından birisi de toplumda karşılıklı anlayış ve hoşgörünün sağlanması için elverişli ortamların oluşmasını sağlamaktır. Yapılacak bu proje ile kamu kurumlarında çalışan personel ile çocuk ve gençlerimizin bir gezi turu vasıtasıyla 4 gün boyunca beraber vakit geçirmesi sağlanacak ve kesintisiz iletişim kurabilecekleri güzel bir ortam oluşturulacaktır.

2. Sosyal-Kültürel Gezi ile çocuk ve gençlerimizin şehirde birlikte yaşama alışkanlıklarının desteklenmesi, milli ve manevi tarih bilincinin oluşturulması, risk gurubu ortamlardan uzak durmalarının sağlanması,

3.Devlet-Polis-Halk ilişkilerinin kuvvetlenmesi,

 ​