Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
MADDE BAĞIMLILARININ PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYONU
05.11.2015  

Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek İçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma Ve Destek Programı

(ÇOGEP)

MADDE BAĞIMLILARININ PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYONU PROJESİ

 

                Madde bağımlılığı yalnız bireysel değil aynı zamanda sosyal sorunlar yaratması nedeniyle toplum sağlığını tehdit eden en ciddi sorunlardan biridir. Madde bağımlılığı bir taraftan suçları tetiklerken diğer taraftan iş gücü kaybı, ceza evi ve sağlık giderleri boyutuyla bakıldığında ülke ekonomisine maddi manevi çok büyük zararlar vermektedir.

Uyuşturucu etkisi olan maddeler ucuz olması, hızlı etki göstermesi ve bu tür maddelere kolay ulaşılabilmesi nedeniyle çocuklar tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Madde bağımlılığı sorunu özellikle sokaklarda yaşayan, her türlü ihmal ve istismara açık çocuklar için büyük bir risk oluşturmaktadır. Sosyal ve ekonomik koşullan yetersiz ailelerin çocuklan arasında da madde kullanma oranı giderek artmaktadır. Ayrıca yoksulluk, kente göç eden ailenin kentsel yapıya uyum sağlayamaması aile yaşamını sarsmaktadır. Madde bağımlılığı sorunu birey, aile ve toplum üzerinde bilinen çeşitli sorunlara neden olmaktadır. Kullanımın ve bağımlılığın önlenebilmesi, başarının sağlanabilmesi için mücadelenin toplumun her kesiminin içerisinde yer almasıyla sağlanabilir. Geleceğimizin teminatı olan genç nesillerimizin eğitimin yanı sıra sağlıklarının da her türlü tehdit ve tehlikelerden korunması gerekmektedir. Bu tehdit ve tehlikelerin başında hiç şüphesiz madde bağımlılığı gelmektedir. Onlara maddi ve manevi zararlar vererek, sosyal hayattan, çevreden ve aileden koparıp tek başına çaresiz bir duruma düşürmektedir.

Yapılan araştırmalar sonucunda bireyin ruhsal gelişiminde önemli olan milli ve manevi değerler ihmal edildiğinde gençlerde oluşan boşluğu madde ve uyuşturucu kullanımına yönelerek kapatmaya çalıştıkları ve bağımlılık hastalığına yakalandıkları görülmüştür.

İlimizde faaliyet gösteren Eyvan Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından 2010 yılında SODES kapsamında uygulanan ve Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilerek desteklenen MADDE BAĞIMLILARININ PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYONU isimli proje ile madde bağımlıları tedavi edilmeye çalışılmıştır. İlgili proje ile 2015 yılma kadar SODES kapsamında uygulanarak yaklaşık 600 madde bağımlısına yatılı olarak hizmet verilmiş ve yapılan çalışmaların sonunda yaklaşık olarak % 75-80 başarı sağlanmıştır.

Uyuşturucu etkisi olan maddelerin ucuz olması, hızlı etki göstermesi ve bu tür maddelere kolay ulaşılabilmesi nedeniyle çocuklar tarafından yaygın bir şekilde kullanıldığı ve özellikle her türlü ihmal ve istismara açık çocuklar için büyük bir risk oluşturduğu göz önünde bulundurularak Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz koordinesinde Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek İçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma Ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü, Eyvan Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Demeği ve Şanlıurfa TÜMSİAD Derneği ortaklığında yeni bir projenin hayata geçirilmesi planlanmıştır.

              Çocuk ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin sağlanması çerçevesinde toplumsal açıdan korunmalarına ilişkin tedbirlerin yaşama geçirilmesini, bu kapsamda kendilerine sosyal ve eğitim desteği sağlanarak topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı, kente göçle gelmiş, uyum sağlayamamış veya diğer dezavantajlı toplum kesimlerinin şehir yaşamına işgücü piyasasına dâhil edilmesini ve güvenli yaşama dolaylı olarak olumsuz yönde etki eden yoksunlukları azaltmayı amaçlar. Bu kapsamda Maddeyi bırakmaya ikna olmuş çocuklarımızın ve gençlerim izin Psiko-sosyal yönden desteklenmesi gerekliliği büyük bir önem arz etmektedir.

                Bağımlılık yapıcı maddelerin kullanılmasının normalleşmiş durumda olduğu ve gençlerimizin çok erken yaşlardan itibaren bu maddelerle temas kurabildiği bilinmektedir. Kaldı ki bağımlılık yapıcı bu maddelere ucuz ve kolay temin edilebildiğinden dolayı gençler arasında ciddi bir talep vardır ki; bu durum zehir tacirlerinin iştahlarını kabartabilecek düzeydedir. Bölgede doğan, güç ve nüfuza dayalı bir değerler eğitimi içinde ergenliğe adım atan her gencimiz kendisini şu veya bu şekilde bir ispatlama süreci geçirmekte ve bu süreçteki bir kazayı belki bütün hayatıyla ödeyebilmektedir. Öte yandan terör örgütünün bölgede uyuşturucu bağımlısı, sağlıksız ruh yapışma sahip genç kitlelerin beslenmesine dönük politikalar güttüğü artık aşikârdır. Bir yönüyle her yıl gençlerimiz arasında yeni bağımlı kitlelerinin oluşması, suç makinelerinin ve terör şebekelerinin insan kaynakları tabanım da oluşturmaktadır.

Projemiz kapsamındaki iyileştirme programına dahil edilen madde bağımlısı çocuk ve gençlerin tedavi edilerek sosyal hayata kazandırılması ile ülke genelinde örnek proje olarak diğer illerde de uygulanabilir olması sağlanarak maddeyi bırakmaya gönüllü bağımlıların tedavi edilme başarısında oransal olarak artış sağlayacağı düşünülmüştür.

01.05.2015 – 01.11.2015 tarihleri arasında yürütülen projemizde her ay tedavi olmaya gönüllü olan     20 madde bağımlısı gencin toplamda 6 ay boyunca 120 madde bağımlısı gencin tedavisi yapılmıştır.  Proje kapsamında paydaşlarımız olan İş-Kur İl Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Eyvan Eğitim Külütür Ve Sosyal Dayanışma Derneği, Tümsiad Derneği Başkanlığı Ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürütülmüştür. Proje sürecinde madde bağımlılığı riski altındakilere özel uygulama programları belirlenmiştir. Tedavi ile birlikte eş zamanlı olarak yürütülen Kültür Sanat Kursları, Bilgisayar ve internet kullanma eğitimleri, Kısa süreli sportif eğitimler verilmiştir. Sosyal amaçlı eğlence programları ile tedavi sürecinin stresi atılmaya çalışılmıştır. Kültürel ve Sosyal amaçlı Şehir dışı geziler ile de ülkemizin tarihi ve manevi zenginlikleri tanıtılmış ve tedavi sürecinin kapalı kapılar ardında yapılmasından ziyade topluma karışarak birey olarak varlığının daha yoğun bir şekilde hissetmesi sağlanmıştır.

Proje sürecinde madde bağımlısı gençlerin tedavi almaya istekli olması gençlerin ailelerinin bu süreçte yoğun desteği ile birlikte önemli bir yol kat edilmiştir. Tedavi süresince projede beklenen sonuçlara ulaşılmıştır.​ ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Proje Bilgi Formu

PROJE NO

ÇOGEP-01.01.2015-63-1-0

PROJEYİ SUNAN BİRİM

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü

PROJENİN ADI

 

MADDE BAĞIMLILARININ PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYONU

 

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ

01.05.2015

01.11.2015

PROJENİN AMACI VE GEREKÇESİ

               Madde bağımlılığı yalnız bireysel değil aynı zamanda sosyal sorunlar yaratması nedeniyle toplum sağlığını tehdit eden en ciddi sorunlardan biridir. Madde bağımlılığı bir taraftan suçları tetiklerken diğer taraftan iş gücü kaybı, ceza evi ve sağlık giderleri boyutuyla bakıldığında ülke ekonomisine maddi manevi çok büyük zararlar vermektedir.

Uyuşturucu etkisi olan maddeler ucuz olması, hızlı etki göstermesi ve bu tür maddelere kolay ulaşılabilmesi nedeniyle çocuklar tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Madde bağımlılığı sorunu özellikle sokaklarda yaşayan, her türlü ihmal ve istismara açık çocuklar için büyük bir risk oluşturmaktadır. Sosyal ve ekonomik koşullan yetersiz ailelerin çocuklan arasında da madde kullanma oranı giderek artmaktadır. Ayrıca yoksulluk, kente göç eden ailenin kentsel yapıya uyum sağlayamaması aile yaşamını sarsmaktadır. Madde bağımlılığı sorunu birey, aile ve toplum üzerinde bilinen çeşitli sorunlara neden olmaktadır. Kullanımın ve bağımlılığın önlenebilmesi, başarının sağlanabilmesi için mücadelenin toplumun her kesiminin içerisinde yer almasıyla sağlanabilir. Geleceğimizin teminatı olan genç nesillerimizin eğitimin yanı sıra sağlıklarının da her türlü tehdit ve tehlikelerden korunması gerekmektedir. Bu tehdit ve tehlikelerin başında hiç şüphesiz madde bağımlılığı gelmektedir. Onlara maddi ve manevi zararlar vererek, sosyal hayattan, çevreden ve aileden koparıp tek başına çaresiz bir duruma düşürmektedir.

Yapılan araştırmalar sonucunda bireyin ruhsal gelişiminde önemli olan milli ve manevi değerler ihmal edildiğinde gençlerde oluşan boşluğu madde ve uyuşturucu kullanımına yönelerek kapatmaya çalıştıkları ve bağımlılık hastalığına yakalandıkları görülmüştür.

İlimizde faaliyet gösteren Eyvan Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından 2010 yılında SODES kapsamında uygulanan ve Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilerek desteklenen MADDE BAĞIMLILARININ PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYONU isimli proje ile madde bağımlıları tedavi edilmeye çalışılmıştır. İlgili proje ile 2015 yılma kadar SODES kapsamında uygulanarak yaklaşık 600 madde bağımlısına yatılı olarak hizmet verilmiş ve yapılan çalışmaların sonunda yaklaşık olarak % 75-80 başarı sağlanmıştır.

Uyuşturucu etkisi olan maddelerin ucuz olması, hızlı etki göstermesi ve bu tür maddelere kolay ulaşılabilmesi nedeniyle çocuklar tarafından yaygın bir şekilde kullanıldığı ve özellikle her türlü ihmal ve istismara açık çocuklar için büyük bir risk oluşturduğu göz önünde bulundurularak Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz koordinesinde Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek İçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma Ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü, Eyvan Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Demeği ve Şanlıurfa TÜMSİAD Derneği ortaklığında yeni bir projenin hayata geçirilmesi planlanmıştır.

              Çocuk ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin sağlanması çerçevesinde toplumsal açıdan korunmalarına ilişkin tedbirlerin yaşama geçirilmesini, bu kapsamda kendilerine sosyal ve eğitim desteği sağlanarak topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı, kente göçle gelmiş, uyum sağlayamamış veya diğer dezavantajlı toplum kesimlerinin şehir yaşamına işgücü piyasasına dâhil edilmesini ve güvenli yaşama dolaylı olarak olumsuz yönde etki eden yoksunlukları azaltmayı amaçlar. Bu kapsamda Maddeyi bırakmaya ikna olmuş çocuklarımızın ve gençlerim izin Psiko-sosyal yönden desteklenmesi gerekliliği büyük bir önem arz etmektedir.

 

PROJENİN İÇERİĞİ KONUSU

                   Bağımlılık yapıcı maddelerin kullanılmasının İlimizde normalleşmiş durumda olduğu ve gençlerimizin çok erken yaşlardan itibaren bu maddelerle temas kurabildiği bilinmektedir. Kaldı ki bağımlılık yapıcı bu maddelere ucuz ve kolay temin edilebildiğinden dolayı gençler arasında ciddi bir talep vardır ki; bu durum zehir tacirlerinin iştahlarını kabartabilecek düzeydedir. Bölgede doğan, güç ve nüfuza dayalı bir değerler eğitimi içinde ergenliğe adım atan her gencimiz kendisini şu veya bu şekilde bir ispatlama süreci geçirmekte ve bu süreçteki bir kazayı belki bütün hayatıyla ödeyebilmektedir. Öte yandan terör örgütünün bölgede uyuşturucu bağımlısı, sağlıksız ruh yapışma sahip genç kitlelerin beslenmesine dönük politikalar güttüğü artık aşikârdır. Bir yönüyle her yıl gençlerimiz arasında yeni bağımlı kitlelerinin oluşması, suç makinelerinin ve terör şebekelerinin insan kaynakları tabanım da oluşturmaktadır.

BÜTÇE KAYNAĞI

ÇOGEP

PROJENİN MALİYETİ

526.250 TL

PROJENİN YARARLANICILARI

*12-16 YAŞ GRUBU

*17-25 YAŞ GRUBU

*AİLELERİ DAHİL

*SUÇA SÜRÜKLENME DURUMU

PROJENİN PAYDAŞLARI

*ŞANLIURFA İŞ-KUR İL MÜDÜRLÜĞÜ

*ŞANLIURFA - KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

*ŞANLIURFA--EYVAN EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ

*ŞANLIURFA-TÜMSİAD DERNEĞİ ŞANLIURFA ŞUBESİ

*ŞANLIURFA-HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

PROJENİN FAALİYETLERİ

2.Faaliyet: Suç Yönüyle Risk Altındakilerin Belirlenmesi

4.Faaliyet: Risk Altındakilere Yönelik Özel Uygulama Programları Belirlenmesi

6.Faaliyet: Kültür ve Sanat Kurslarının Düzenlenmesi

8.Faaliyet: Kısa Süreli Sportif Eğitimlerin Verilmesi

10.Faaliyet:Bilgisayar ve İnternet Kullanma Eğitimlerinin Verilmesi

12.Faaliyet: Sosyal Amaçlı Eğlence Programlarının Düzenlenmesi-Diğer

14.Faaliyet:Kültürel Ve Sosyal Amaçlı Gezi Organizasyonları Şehir Dışı Gezi

16.Faaliyet:Kültürel Ve Sosyal Amaçlı Gezi Organizasyonları Şehir Dışı Gezi

18.Faaliyet:Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Materyallerinin Oluşturulması Ve Tanıtımı-Pankart,Broşür,Afiş Vb.

20.Faaliyet:Eğitimini Tamamlayanlara İstihdam Olanağının Sağlanması-İlgili Kurum-Kuruluş Ve Stk Larla İşbirliği İçerisinde İş İmkânlarının Belirlenmesi

PROJENİN SÜRDÜREBİLİRLİĞİ

Projemiz kapsamındaki rehabilitasyon programına dahil edilen madde bağımlısı çocuk ve gençlerin tedavi edilerek sosyal hayata kazandırılması ile ülke genelinde örnek proje olarak diğer illerde de uygulanabilir olması sağlanarak maddeyi bırakmaya gönüllü bağımlıların tedavi edilme başarısında oransal olarak artış sağlayacağı düşünülmektedir.


BEKLENEN SONUÇLAR/ÇIKTILAR

*Gençlerin öncelikle maddeden arındırılması

*Gençlerin birey olarak toplumun bir parçası olduğunu hissetmesi

*Aile içi bağlarının güçlenmesi

*Tedavi olan  gençlerin Risk gurubu içinde yönlendirici olmaları

*Çevrelerine, Ailelerine ve Topluma yararlı bir genç haline gelmeleri

 

   Proje Çıktıları

ULAŞILMASINA HEDEFLENEN TOPLAM KİŞİ SAYISI – 360 kişi

PROJE YÖNETİCİSİ/YÖNETİCİLERİ – 2 kişi

PROJE YÜRÜTÜCÜ SAYISI-20 kişi

İDARİ/TEKNİK DESTEK PERSONEL- 0 kişi

EĞİTİCİ/UZMAN PERSONEL – 5 kişi

PROJEDE SAĞLANAN GEÇİCİ İSTİHDAM – 7 kişi

DİĞER İSTİHDAM – 0 kişi

PROJEDEKİ TOPLAM GÖREVLİ SAYISI – 34 kişi

PANKART – 5 kişi

AFİŞ – 1.000 adet

BROŞÜR – 20.000 adet

DİĞER – 11 adet

KÜLTÜREL,SANATSAL VE SOSYAL ETKİNLİKLERE KATILAN KİŞİ SAYISI -120 kişi

KÜLTÜREL,SANATSAL VE SOSYAL ETKİNLİKLERE KATILAN KİŞİ SAYISI(AİLE ZİYARETİ) – 120 kişi

KÜLTÜREL,SANATSAL VE SOSYAL ETKİNLİKLERE KATILAN KİŞİ SAYISI(DİĞER) -240 kişi

KÜLTÜREL, SANATSAL VE SOSYAL ETKİNLİKLERE KATILAN KİŞİ SAYISI( İL DIŞI GEZİLER) -318 kişi

KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ETKİNLİK SAYISI -1 kişi

KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ETKİNLİĞİ KATILAN KİŞİ SAYISI – 120 kişi

BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANMA EĞİTİM SAYISI – 10 kez

BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANMA EĞİTİMİNE KATILAN KİŞİ SAYISI -120 kişi

SPOR KURSLARINA KATILAN KİŞİ SAYISI – 120 kişi

RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARIN AİLELERİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME SAYISI – 20 kez

RİSK ALTINDAKİ ÇOCUCLARIN AİLELERİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRMEYE KATILAN KİŞİ SAYISI – 360 kişi

MADDE BAĞIMLILIĞI – 120 kişi

DİĞER – 0 kişi

KÜLTÜREL VE SANATSAL KURSLARI/EĞİTİMLERİ SAYISI – 3 kez

KÜLTÜREL VE SANATSAL KURSLARI/EĞİTİMLERİNE KATILAN KİŞİ SAYISI -120 kişi