Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Siverek

:

TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ( TDP )

TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ( TDP )
 
Polis görevlerinin bir gereği olarak toplumla sürekli ve zorunlu ilişkilerde bulunmaktadır ve tüm eylem ve işlemlerini yasalara uygun biçimde gerçekleştirmek, yasaları vatandaşlara eşit şekilde uygulamak, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini rahatça kullanabilecekleri ortamı yaratmakla yükümlüdür. Güvenliğin sağlanması, çağdaş devletlerin olmazsa olmaz ilkeleri arasında yer almakta ve devletlerin var olma nedenlerinin başında gelmektedir. İç güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi bakımından kamu düzeninin korunması ve devamının sağlanması, toplumun emniyet içinde varlığını sürdürmesi yönüyle vazgeçilmezdir. Türkiye’de güvenlik hizmetlerinin toplumun katılım ve desteğini sağlamak suretiyle etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesini, toplum-polis ilişkilerinin geliştirilmesini, suçla mücadelenin güçlendirilmesini ve polislik hizmetlerinde toplumun güvenlik memnuniyetini yükseltmeye yönelik çalışmaların yaşama geçirilmesidir.
Toplup Destekli Polisliğin Amacı ;
 
 
Toplum Destekli Polislik, polis teşkilatı ile halk arasında ilişkiyi güçlendiren, toplum problemlerinin altında yatan nedenleri bulmaya çalışarak, suçla etkin bir mücadele sağlayan, sorununun kaynağına inen, bütün toplumun kesimlerini toplumsal soruna duyarlı hale getiren bir polislik yaklaşımını yaşama geçirmeyi hedefleyen, toplumun bir parçası olan, üniformalı vatandaş anlayışındaki polisliktir.
TDP ile genel olarak aşağıdaki amaçlar öngörülmektedir:
 • Suçlarda meydana gelen sayısal artışla birlikte toplumda ortaya çıkan genel güvensizlik hissini azaltmak, toplumdaki bireylerin devlete güvenini sağlamak,
 • Çevresel koşulların etkisiyle kişilerde görülmeye başlanan kişisel güvensizlik algılamasının izlerini azaltmaya çalışmak,
 • Suç korkusunu azaltarak kentlerdeki yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak,
 • Suç analizi ve hizmet alanlarına ilişkin analitik çalışmalar yapılmasını sağlamak,
 • Sorunların çözümünde toplumdaki bireyler ile işbirliğinde bulunmak ve buna öncelik vermek,
 • Geleneksel polislik faaliyetlerini devam ettiren, hizmet sunma öncelikli, kendiliğinden harekete geçen polislik yaklaşımını benimsemek,
 • Önleyici güvenlik hizmetleri kapsamında programlar ve kampanyalar düzenlemek,
 • Sosyal çevreyle ve hizmet sunulan insanlarla bütünleşmek,
 • Toplumun bir parçası olmak, polisin görevli olduğu sosyal ve coğrafi çevreyi en iyi şekilde tanımasını ve toplumdaki bireylerle yüz yüze iletişim için polis kaynaklarını planlamak ve uygulamaya koymak,
 • Yönetimde kalite ve etkililik için uygulamaya ilişkin koordinasyonu ve ekip çalışmasını sağlamak,
 • Eğitimleri geliştirmek ve güncel şartlara uygun hâle getirmek,
 • Toplumun da katılımının sağlandığı genel güvenlik hizmetlerini bilgi ve insan odaklı anlayışla yürütmek,
 • Güvenlik konusundaki toplumsal gereksinimlere ve taleplere cevap verebilmek için hizmetlere uygun nitelikte uygulama modelleri geliştirmek,
 • Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde geliştirilecek yeni çalışma anlayışı ile birlikte görevli bütün polis birimlerinin sorumluluk almalarını sağlamak,
 • Güvenlik hizmetlerinin daha iyi bir şekilde sunulabilmesi için teknolojik araçların kullanımını, hizmete uyarlanmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
İlan ve Broşürlerimiz ;
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu